H.Essers kan bos voorlopig niet kappen: Raad van State schorst uitvoeringsplan

De logistieke dienstverlener H.Essers in Genk kan het Essersbos voorlopig niet kappen om te kunnen uitbreiden. De Raad van State schorst het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor die uitbreiding.

Het logistiek bedrijf in Genk wil uitbreiden in een natuurgebied dat door een gewestelijk ruimtelijk plan van de Vlaamse regering industriegebied wordt. In principe zouden ze op 1 september kunnen starten met de kap van het bos, 12 hectare bos zou zo moeten verdwijnen.

H. Essers heeft voor die uitbreiding in principe de nodige vergunningen op zak. In april bevestigde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) nog de milieuvergunning voor de uitbreiding van het bedrijf.

Maar verschillende milieuverenigingen stapten naar de Raad van State om het ruimtelijk plan - dat van het natuurgebied industriegebied maakt - aan te vechten. Vorige maand adviseerde de auditeur van de Raad van State om het ruimtelijk plan voor het Esserbos voorlopig on hold te zetten.

En de rechters hebben nu effectief het GRUP geschorst. Volgens de Raad van State wordt in de ruimtelijke plannen onvoldoende rekening gehouden met de impact van de eerdere uitbreiding van het bedrijf en met eerder gemaakte afspraken rond natuurbescherming

Nieuwe uitbreiding zet herstelzone om in bedrijfsterrein

De Raad van State verwijst naar de eerdere uitbreiding van Essers in 2009. Dat gebeurde in natuurgebied dat ook Europees beschermd is als "habitatrichtlijngebied". Die eerdere uitbreiding was toen gekoppeld aan de voorwaarde dat het bedrijf aan natuurontwikkeling zou doen in een een naastgelegen "herstelzone". Maar door de nieuwe uitbreiding wordt die compenserende herstelzone omgezet in bedrijfsterrein.

"De Raad van State oordeelt dat het Vlaamse Gewest bij het onderzoek van de milieueffecten van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van 2016 geen aandacht lijkt te hebben geschonken aan de cumulatie met het milieueffect van de eerste uitbreiding en niet het gepaste gevolg lijkt te hebben verbonden aan het feit dat binnen de "herstelzone" bestaand leefgebied van een prioritaire diersoort van communautair belang teniet wordt gedaan", klinkt het.

Het kabinet van minister Schauvliege wijst erop dat het om een schorsing gaat, dus geen definitieve vernietiging. Het dossier zal nu op de tafel van de Vlaamse regering komen.

Essers zoekt noodoplossing, Natuurpunt tevreden

De beslissing van de Raad van State om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van H.Essers te schorsen, roept veel teleurstelling op bij het bedrijf. Essers gaat nu op zoek naar een "noodoplossing om de marktpositie te behouden en te versterken". "Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een uitbreiding aan onze bestaande site in Vilvoorde. De schorsing heeft uiteraard dan wel consequenties voor de beoogde jobcreatie in de provincie Limburg."

Natuurpunt ziet de toekomst van het Esserbos rooskleurig in. "We zitten nu een stap dichter bij de redding van het Esserbos", aldus Hendrik Moeremans van Natuurpunt. "De plannen zijn nog niet vernietigd, maar Essers kan voorlopig het bos niet kappen." Natuurpunt benadrukt wel te hopen dat Essers een oplossing vindt. "Dat hebben ze al deels kunnen doen door zich te vestigen op de voormalige Fordsite in Genk."

Voka reageert misnoegd

"H.Essers is één van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste Limburgse bedrijf", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. "Het bedrijf zorgt voor de werkgelegenheid van duizenden gezinnen. Dit familiebedrijf is verankerd in onze provincie en wil hier graag blijven."

Meest gelezen