Hospitalisatieverzekering wordt fors duurder

De tarieven voor een hospitalisatieverzekering gaan fors de hoogte in. De premies voor tandzorg mogen gemiddeld met bijna elf procent stijgen, vergeleken met vorig jaar. Voor kinderen en jongeren onder de 20 mogen de premies met bijna 17 procent stijgen.

De premie 'eenpersoonskamer' mag gemiddeld met 4,35 procent stijgen, voor een tweepersoonskamer gaat het om een toename met 3,16 procent, veel meer dan het gemiddelde van 0,37 procent vorig jaar.

De nieuwe tarieven staan vandaag op de website van De Tijd en worden bevestigd door de FOD Economie.

Om onverwachte prijsverhogingen in de sector van de hospitalisatieverzekeringen te vermijden, werden vorig jaar weer de medische indexen ingevoerd. Die volgen de evolutie van de prijzen in de gezondheidszorg. Er bestaan vier indexen die gerelateerd zijn aan de diverse soorten ziekteverzekeringscontracten, met verschillende tarieven: het tarief 'eenpersoonskamer', het tarief 'twee- en meerpersoonskamer', het tarief 'ambulante zorgen' en het tarief 'tandverzorging'. De indexen gelden alleen voor particulieren en worden uitgesplitst naar leeftijdsklasse. De berekening en publicatie van de indexen gebeurt eenmaal per jaar in juli, terwijl de nieuwe tarieven pas ingaan op de vervaldatum van het verzekeringscontract. Het is aan de verzekeraars om te beslissen of ze de toegestane premieverhogingen ook daadwerkelijk doorvoeren.

Geen prijsverhoging voor ambulante zorgen

Enkel voor ambulante zorgen is er dit jaar geen tariefverhoging - net als vorig jaar. Voor het tarief 'eenpersoonskamer' variëren de mogelijke prijsstijgingen van 2,56 procent voor 65-plussers tot 5,41 procent voor min-19-jarigen. Het tarief voor een meerpersoonskamer kan dan weer 6,69 procent duurder worden in de categorie +65 jaar, terwijl er voor jongeren niets wijzigt.

Meest gelezen