Multinationals moeten zeggen hoeveel ze verdienen

Multinationals met een omzet van minstens 750 miljoen euro zullen openbaar moeten maken hoeveel belastingen ze in elke Europese lidstaat betalen, hoeveel ze er verdienen, hoeveel subsidies ze krijgen en hoeveel mensen ze tewerkstellen. Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor die zogenaamde landenrapportering.

De maatregel komt er om bedrijven tot meer transparantie aan te zetten. Hugues Bayet (PS), de Belgische rapporteur van het dossier, wilde alle ondernemingen die een omzet van 40 miljoen euro of meer draaien, verplichten hun financiële en andere informatie bekend te maken, maar uiteindelijk kwam de drempel een pak hoger te liggen. Ongeveer een op de tien bedrijven heeft een omzet van 750 miljoen euro.

De vereiste transparantie is niet absoluut. Er is een vrijwaringsclausule die de bedrijven de mogelijkheid biedt om commercieel gevoelige informatie achter te houden. Die uitzondering moet bij de Europese Commissie gemeld worden en ze moet elk jaar worden vernieuwd. 

Meest gelezen