Peeters' geduld is op: "Wetsontwerp mystery calls zo snel mogelijk op ministerraad brengen"

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil nog voor de zomervakantie een wetsontwerp op de regeringstafel brengen over de zogenoemde mysterycalls. Mysterycalls zijn anonieme steekproeven - per telefoon - waarmee sociale inspecteurs op zoek gaan naar bewijzen van discriminatie bij sollicitaties. Volgens Peeters heeft het overleg met de sectoren daarover te weinig opgeleverd. Maar coalitiepartners Open VLD en vooral N-VA staan erg weigerachtig tegenover die praktijktests.

Minister Peeters heeft een wetsontwerp klaar en hij wil dat naar eigen zeggen "zo snel als mogelijk" op de ministerraad brengen. Volgens hem is de tijd op. "Er is een resolutie geweest waarin eerst werd gepleit voor zelfregulering. We hebben dat met de sectoren besproken. Maar het resultaat is minnetjes, er is weinig respons gekomen vanuit de sectoren", aldus Kris Peeters. "In de resolutie staat dat er in dat geval na twee jaar bijkomende initiatieven moeten worden genomen, dat heb ik nu gedaan."

Peeters ontkent dat er een heksenjacht zal worden ontketend. "In het wetsontwerp zijn zeer strike voorwaarden opgenomen. Zo zullen het de inspecteurs van Sociale Zaken zijn die de mysterycalls zullen doen, ambtenaren dus. Bovendien zullen ze die praktijktests enkel mogen uitvoeren wanneer er een klacht is ingediend of een onderzoek geopend is."

Arbeidsdiscriminatie is een ernstig probleem, aldus Peeters. "Nu is het tijd om hierin stappen vooruit te zetten."

N-VA: "Helemaal geen sprake van invoering mysterycalls"

Maar de CD&V-minister botst wel op zijn regeringspartners. N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt zegt dat er "in de resolutie helemaal geen sprake is van de invoering van anonieme praktijktesten of mysterycalls." Hij voegt eraan toe dat de sociale inspectie nu reeds alle middelen in handen heeft om op te treden, als er een klacht over discriminatie wordt ingediend. "We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?" vraagt Van der Donckt zich af. "Dan denk ik dat de N-VA de resolutie - die ze zelf mee hebben ondertekend - nog eens goed moet lezen", reageert Peeters.

De andere Vlaamse regeringspartij, Open VLD, wil wel praten over de invoering van mysterycalls in de strijd tegen discriminatie, maar wil die bespreking koppelen aan de versoepeling van de proefperiode en de startersbanen. Kamerlid Vincent Van Quickenborne: "Wij begrijpen dat het geduld van minister Peeters op is, maar dat geldt ook voor deze twee dossiers. Een werkgever die niet tevreden is over een werknemer, moet nu te lang wachten om dat contract op te zeggen."

Njet van werkgevers, ACV vindt het nog te weinig

De werkgeversorganisaties zijn zonder meer ontstemd over de communicatie van minister Peeters. Zij zeggen dat ze net deze week een afspraak hadden gemaakt bij de minister om hun actieplan tegen discriminatie te overhandigen. 

"Wij betreuren dat Peeters vandaag dit soort communicatie voert en daarbij kennelijk niet heeft willen wachten op de overhandiging van het actieplan tegen discriminatie van de werkgevers", klinkt het bij Unizo. Ook ondernemers­organisatie NSZ is niet tevreden. Voorzitter Christine Mattheeuws vindt mysterycalls een "uiterst bedenkelijke praktijk die eenzijdig de werkgevers viseert". Het VBO, dat de grote bedrijven vertegenwoordigt, is naar eigen zeggen "verrast" door de communicatie van de minister. 

De christelijke vakbond ACV daarentegen is wel voorstander van mysterycalls. De vakbond voert aan dat zelfregulering duidelijk niet werkt. Maar het ACV wil dat minister Peeters nog verder gaat: de mysterycalls moeten uitgevoerd worden door een onafhankelijk agentschap, niet door de sector zelf. 

Meest gelezen