Vakbonden vragen meer loon voor onderwijspersoneel

De onderwijsvakbonden eisen een stevige loonsverhoging van de Vlaamse regering. In september beginnen de onderhandelingen over een nieuwe CAO en de bonden hebben vandaag hun eisenpakket overgemaakt aan minister Crevits. Ze vragen na de inleveringen van de afgelopen jaren een loonsverhoging van 2,4 procent, meer vakantiegeld en een hogere eindejaarspremie voor al het onderwijzend personeel.

Het onderwijs moet weer een aantrekkelijke werkgever worden, zegt Koen Van Kerckhoven van het gemeenschappelijk vakbondsfront: "De vakbonden zijn ervan overtuigd dat het maatschappelijk aanzien van het beroep van leraar absoluut moet versterkt worden. Wij hebben een vergelijk gemaakt met de interprofessionele akkoorden, en we stellen vast dat  in die tijdspanne, we eigenlijk 2,4 procent koopkracht herstel moeten vinden. Wij hebben naast de cao-eisen ook het loopbaandebat lopen, daarover hebben we nu geen eisen gesteld omdat er een studie loopt. Maar we hebben de Vlaamse regering ook gewaarschuwd inzake de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep", aldus Koen Van Kerckhoven.

Meest gelezen