Controles op liften worden opgedreven

De controles op de veiligheid van liften worden opgedreven. Sinds begin dit jaar zijn strengere veiligheidseisen ook van toepassing op liften die gebouwd werden voor 1984. Liften zonder kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn zullen door de inspectiediensten worden stilgelegd. Met zo'n liften waren er vorig jaar drie dodelijke ongevallen, zegt minister van Economie Kris Peeters.
© Image Source, all rights reserved.

Alle personenliften moeten periodiek worden gecontroleerd door een externe erkende controle-instantie. Die maakt een verslag waarop staat of een lift al dan niet verder veilig kan worden gebruikt. Bij een negatief verslag moet de beheerder van de lift de nodige aanpassingen doen om de lift in dienst te kunnen houden.

Sinds 2003 moeten oudere liften aangepast worden aan de strengere veiligheidseisen. Liften gebouwd voor april 1984 moesten tegen begin dit jaar in orde zijn. De federale overheidsdiensten (FOD) Werk en Economie voeren sinds 2015 gezamenlijke controlecampagnes uit om na te gaan of die moderniseringen zijn gebeurd.

De FOD Werk controleerde in 2016 alles samen 879 liften op de werkvloer. Daarvan waren er slechts 290 in orde bij de eerste controle. De beheerders van de afgekeurde liften kregen een waarschuwing met de verplichting de lift conform te maken. Bij nacontroles later dat jaar waren 264 liften nog steeds niet in orde.

De FOD Economie controleerde 587 liften. Er werden 438 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. Bij de tweede controle bleek zo goed als alles in orde. Er werden geen liften stilgelegd of boetes uitgeschreven.

Minister Peeters kondigt nu een nieuwe controlecampagne aan. Oudere liften - gebouwd tussen 1958 en 1984 - zonder kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn zullen worden stilgelegd. Vorig jaar waren er drie dodelijke ongevallen met liften zonder kooldeur of elektronisch veiligheidsgordijn. Typisch wordt bij zo een ongeval iemand verpletterd door een vuilniscontainer die op een verdieping blijft haperen en kantelt.

Meest gelezen