Door nieuwe wet in Florida kan iedereen aanvechten wat in klas aangeleerd wordt

In Florida is er een nieuwe wet van kracht waardoor elke inwoner kan aanvechten wat er in de lessen in openbare scholen aangeleerd wordt. Volgens critici zal dit het mogelijk moeilijker maken om les te geven over evolutieleer en klimaatverandering, meldt The Washington Post.
© Ruaud / Andia.fr

In elke school moet er een onpartijdige ambtenaar ingezet worden die de klachten zal behandelen. Die klachten kunnen gaan over het lesmateriaal dat gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld films en boeken. 

Iedere ouder of inwoner kan een klacht indienen. De klager hoeft zelfs geen kind op de school te hebben om een klacht te mogen indienen. Wanneer er wordt geoordeeld dat de klacht gerechtvaardigd is, kan de school verplicht worden om het lesmateriaal niet langer te gebruiken. 

Wat in aanmerking kan komen voor verwijdering uit de lesomgeving, is onder meer "pornografisch materiaal", maar ook "materiaal dat niet aangepast is aan de noden van de student of dat niet geschikt is voor zijn niveau of leeftijd". 

Tegenstanders vrezen dat vooral de lessen wetenschap onder vuur zullen komen te liggen en dat het moeilijker zou kunnen worden om les te geven over de evolutieleer en de klimaatverandering. Ook zouden ouders of andere klagers de wet kunnen aangrijpen om in scholen bepaalde boeken te laten verbieden omdat zij ze verwerpelijk vinden.  

Meest gelezen