Energieproducenten winnen rechtszaak tegen de staat

De Belgische staat zal miljoenen euro's moeten terugbetalen aan enkele energieproducenten, voor onterechte belastingen. Dat blijkt uit een vonnis ten voordele van energieproducent EDF Luminus.

EDF Luminus had een rechtszaak aangespannen tegen de federale bijdrage op het verbruik van gas en elektriciteit. Dat is een belasting die specifiek dient om enkele overheidsmaatregelen in de energiesector te financieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het energiefonds voor steun aan mensen met een laag inkomen, of om de kosten van de controle op de gas- en elektriciteitsmarkt.

Drie energieproducenten hebben die federale bijdrage aangevochten omdat ze twee keer moeten betalen. Het gaat om uitbaters van gasgestookte elektriciteitscentrales. Dat zijn centrales die gas gebruiken om elektriciteit te produceren. De centrales van Vilvoorde en Seraing zijn de bekendste voorbeelden.

Ook op het gas, dat als brandstof dient in deze centrales, moeten de energieproducenten een heffing betalen. Maar de producenten zeggen dat Europese regelgeving verbiedt dat je belasting heft op energie die gebruikt wordt om andere energie op te wekken.

De rechter in eerste aanleg geeft EDF Luminus nu gelijk. Het bedrijf had 27 miljoen euro teruggeëist, maar de rechter kent maar de helft daarvan toe, omdat de heffing gedeeltelijk verjaard is. Engie Electrabel en Eon hebben ook een zaak aangespannen tegen de Belgische staat, voor nog hogere bedragen. Zo bedraagt de vordering van Engie Electrabel 100 miljoen euro. Als de rechter in die zaak dezelfde redenering volgt, zou Engie Electrabel de helft daarvan kunnen terugkrijgen. Het bedrag dat Eon terugeist, is niet bekend.

In een eerste reactie zegt het kabinet van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) dat de producenten de belasting al hebben doorgerekend aan de klant, en dat een terugbetaling dus "een verrijking zonder grondslag" zou betekenen voor de producent. Het kabinet-Marghem laat weten dat de staat in beroep gaat tegen dit vonnis, en dat het "een princiepskwestie" is: niet de producent maar de klant heeft betaald.

De omstreden (dubbele) heffing is intussen niet meer van kracht. Ze bestond enkel tussen 2004 en 2014. De federale bijdrage als zodanig, op het eindverbruik van gas en elektriciteit, bestaat wel nog altijd.

Meest gelezen