Flexibel werkstatuut voor begrafenisondernemingen op komst

Begrafenisondernemingen zullen in de toekomst werknemers flexibel kunnen inschakelen. Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) heeft daarover een akkoord bereikt met de sector en de vakbonden.

De sector van de begrafenisondernemers telt volgens het Sociaal Fonds 522 werkgevers en zo'n 4.920 werknemers. Door het onvoorspelbare karakter van het werk hebben heel wat werknemers zeer beperkte en zeer onregelmatige prestaties.

De sector wordt volgens de staatssecretaris geplaagd door wanpraktijken, vooral bij de occasionele medewerkers. Er is sprake van schijnzelfstandigen en oneigenlijke detachering via Nederland. Daarom werd, naar analogie met bijvoorbeeld de schoonmaaksector, een statuut voor gelegenheidswerkers voorgesteld, via een "Plan voor Eerlijke Concurrentie".

"Onder dat statuut kan een werkgever werknemers zonder een vast uurrooster gemakkelijk oproepen. Net zoals in de horeca volstaat een mondelinge overeenkomst", zegt De Backer "Daartegenover staat dat de gewerkte uren wel moeten geregistreerd worden in het zogenaamde dag-Dimonasysteem." Dat kan met een smartphoneprogramma bij de werkgever.

De flexibiliteit moet volgens de staatssecretaris ook tot betere controle op afstand leiden. "Het spreekt voor zich dat inspectiediensten werknemers in deze sector niet even kunnen vragen om het werk neer te leggen om een controle te houden. Door de registratie te vereenvoudigen, is het mogelijk om vanop afstand te controleren of registraties al dan niet gebeurd zijn", aldus De Backer.

Hij wil het plan met de modaliteiten nu voorleggen aan de regering. Een jaar na de opstart zou de impact worden geëvalueerd.

Meest gelezen