Raad van State vernietigt milieuvergunning Sportpaleis en Lotto Arena

De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd die minister van Omgeving Schauvliege had gegeven aan het Sportpaleis en de Lotto Arena in Antwerpen. De Raad argumenteert dat de uitbaters van beide zalen te weinig doen om de parkeerdruk in de buurt te verlichten tijdens grote evenementen. Voorlopig heeft het arrest geen gevolgen, want Sportpaleis en Lotto Arena kunnen terugvallen op een oude milieuvergunning van de provincie.

Sportpaleis en Lotto Arena kregen in maart 2013 een milieuvergunning van de provincie Antwerpen, maar omwonenden gingen in beroep. Daardoor kwam het dossier bij minister van Omgeving Schauvliege terecht, die het beroep niet volgde en een milieuvergunning toekende in juli 2014. Maar ook tegen die beslissing gingen de omwonenden in beroep, en dat heeft nu geleid tot dit vernietigingsarrest van de Raad van State.

Volgens de Raad hebben de uitbaters niet genoeg gedaan om de parkeerdruk op de omgeving te verlichten tijdens grote evenementen, een kwestie die al lang wordt aangeklaagd door de Antwerpse PVDA. De Raad van State wijst op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat “de verplichting oplegt”, zegt de Raad, “om bij elk evenement de parkeerbehoefte op te vangen op 'terreinen die gedurende het hele evenement uitsluitend ter beschikking staan van de exploitant'". Aan die verplichting wordt "niet op afdoende wijze" nagekomen, aldus nog de Raad van State.

“Openbaar domein is toch openbaar? “

Jan Vereecke van het Sportpaleis vindt een en ander kafkaiaans: ”Het arrest impliceert dat de Sportpaleisgroep voor de milieuvergunning geen rekening meer mag houden met parkeerplaatsen op het openbaar domein. Maar het heet toch openbaar domein? Er zijn in de buurt heel wat parkeerplaatsen. Niemand kan bedoeld hebben dat openbare plaatsen niet mogen worden meegeteld."

Vereecke benadrukt ook dat de groep al jaren erg veel moeite doet om bezoekers met het openbaar vervoer te laten komen, en dat zal blijven doen. "We beseffen dat we een verkeersimpact hebben, maar we blijven ons inzetten om die te beperken."

Terug naar Schauvliege

Voorlopig kunnen Sportpaleis en Lotto Arena gewoon openblijven, want het arrest van de Raad van State werkt niet opschortend en beide zalen kunnen terugvallen op de oude milieuvergunning van de provincie. Maar er moet natuurlijk wel een oplossing ten gronde komen. Het dossier keert nu terug naar minister Schauvliege. Zij moet advies inwinnen en uiteindelijk opnieuw beslissen of ze een milieuvergunning toekent. De minister heeft daarvoor zes maanden.

Er zijn al een aantal denkpistes, zoals het Sportpaleis en de Lotto Arena voor bepaalde evenementen niet gelijktijdig gebruiken, of met een lagere capaciteit werken, waardoor de parkeerdruk verlaagt.
 

Meest gelezen