Rekenhof ziet nog altijd pijnpunten in begrotingswerk Vlaamse regering

De Vlaamse regering heeft haar begrotingswerk vorig jaar over het algemeen beter gedaan dan het jaar daarvoor, al geeft ze wel nog altijd te weinig toelichting en cijfers over welk beleid er met wel geld wordt gevoerd. Dat is de conclusie van het Rekenhof in het jaarlijkse rekeningenrapport over de Vlaamse overheidsrekeningen.

Het Rekenhof publiceert elk jaar een rekeningenrapport over de getrouwheid van het Vlaamse begrotingswerk het jaar ervoor. Het rapport wordt onder meer overgemaakt aan het Vlaams parlement, dat daarmee aan de slag kan om het rekenwerk van de regering te beoordelen.

Het Rekenhof ziet al enkele jaren dezelfde pijnpunten terugkomen. Volgens het Hof geeft de regering bijvoorbeeld te weinig toelichting over de cijfers: het is nog al te vaak onduidelijk waar de kredieten voor worden aangewend en welk beleid ermee wordt gevoerd. Die opmerking komt ook voor de begroting van 2016 terug.

"Een blijvend pijnpunt is dat de Vlaamse regering weinig toelichting verschaft bij de cijfers in haar rekeningen en jaarverslag", staat in het rapport. Dat jaarverslag "bevat geen inhoudelijke analyses bij de begrotingsuitvoering." Volgens het Hof is "de verantwoording tegenover het Vlaams parlement over de aanwending van de begrotingskredieten en het beleid dat de regering daarmee heeft uitgevoerd, nog altijd voor verbetering vatbaar".

Daarnaast formuleert het Rekenhof ook enkele opmerkingen over de manier waarop de regering de boeken bijhoudt. Zo heeft de overheid vorig jaar 573 miljoen euro aan uitgaven en 73 miljoen euro aan ontvangsten verschoven naar het volgende boekjaar, en heeft ze "nog altijd geen zicht op de omvang van de opbrengsten uit verkeersboetes".

Maar het Hof ziet ook positieve evoluties. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken scoort goede punten omdat "de uitgaven preciezer aan het juiste begrotingsjaar zijn toegerekend" en de verwijlinteresten - die je betaalt als leningen niet binnen de vooropgestelde termijn terugbetaald worden - zijn gedaald.

Correcties

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) belooft in een reactie op het rapport dat er een aantal correctieboekingen komen in de begroting voor 2017. Op de kritiek over het gebrek aan informatie over de aanwending van de kredieten, reageerde de minister volgens het Rekenhof niet.

Tommelein benadrukt wel dat het departement Financiën vorig jaar is gestart met een project voor de optimalisatie van de inventaris van investeringsgoederen, dat de werkelijke financiële toestand van Vlaanderen in overeenstemming moet brengen met de toestand zoals die in de begroting wordt weergegeven.

Meest gelezen