Stad Brussel laat Brussels Expo tijdelijk Koninklijk Circus uitbaten in bruikleen

De Stad Brussel laat Brussels Expo gratis en in bruikleen het Koninklijk Circus uitbaten en de programmatie voortzetten. Ondertussen wacht Brussels Expo op een verdere rechterlijke uitspraak, nadat het Hof van Beroep een belangenconflict had vastgesteld bij de toewijzing van de concessie.

Het hof van beroep oordeelde dat de principes van vrije mededinging en onpartijdigheid geschonden werden bij het verbreken van de concessieovereenkomst van het Koninklijk Circus met Le Botanique, en bij de toewijzing ervan aan de vzw Brussels Expo.

Het Brusselse schepencollege besliste over de concessieovereenkomst, maar in dat college zaten met burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène verschillende huidige of voormalige leden van Brussels Expo.

Om de voortzetting van het komende seizoen 2017 - 2018 in het Koninklijk Circus te verzekeren, de verbintenissen met de organisatoren niet te breken en schadevergoedingen te vermijden, krijgt Brussels Expo de "bezetting ter bede" toegekend.

De organisatie, waarvan Philippe Close nog steeds voorzitter is, zal al het benodigde materiaal voorzien. Dat werd namelijk door Le Botanique weggehaald na het aflopen van hun contract waardoor de zaal "in de huidige status niet werkbaar is", stelt de Stad Brussel.

Meest gelezen