Brussel zet flink de schaar in het aantal mandaten en vzw's

De stad Brussel schrapt heel wat stedelijke vzw's en mandaten voor bestuurders. Er komt ook een online kadaster van alle bestuursmandaten. De stad wil daarmee transparanter zijn, na de kritiek op de vele betaalde postjes bij instellingen zoals de daklozenorganisatie Samusocial.

Concreet verdwijnen 326 mandaten, dat is 40 procent van het huidige aantal, en wordt 20 procent van de stedelijke vzw's opgedoekt. "Het is belangrijk om de onderstrepen dat we gewied hebben in de wildgroei aan structuren en dat we een kerntaken-check gedaan hebben", zegt  Schepen Els Ampe (Open VLD). "Per organisatie is er gekeken: moeten we die taken nog uitvoeren, kunnen we die taken uitvoeren in de administratie of moet dat in een vzw blijven. Dat heeft geleid tot die grondige hervorming", stelt Ampe.

Het totaal aan zitpenningen dat omgaat in de vzw's wordt van 1,2 miljoen euro met 700.000 verlaagd naar nog 500.000 euro. De standaard-vergoeding voor een bestuurder wordt 78 euro bruto per zitting, en 120 euro bruto voor leden van het bureau, en het aantal bureauleden wordt beperkt. Sommige mandatarissen kregen tot nu toe ook nog bijkomende vergoedingen per maand maar die worden afgeschaft. De vergoeding van voorzitters en ondervoorzitters wordt bepaald op zowat 12.000 euro bruto per jaar, of 19.000 euro bruto in de grotere structuren, zoals Brussels Expo of de koepel van de ziekenhuizen. Voor sommige voorzitters is dat een halvering van hun vergoeding.

Alles samen lijstte de stad Brussel 66 instellingen op, daarvan verdwijnen er 13. Van de 800 mandaten, waarvan de stad Brussel overigens zegt dat de meeste onbezoldigd zijn, verdwijnen er 326. Op basis van een eerder, officieus, mandatenkadaster was er sprake van 200 structuren en bijna 1.400 mandaten. Maar daarin zaten volgens de stad Brussel ook mandaten in andere dan de puur stedelijke vzw's. Het gaat dan bv om mandaten in intercommunales, en zoals de naam zegt, zijn dat samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Een "opkuisoperatie" daar kan alleen na akkoord met die andere gemeenten, iets waar de stad Brussel zegt naar te streven.

Meest gelezen