Nationale Bank biedt oudere personeelsleden uitstapregeling aan

De Nationale Bank biedt een "beperkt aantal oudere werknemers" een uitstapregeling aan. Ze zouden een deel van hun loon (45 à 60 procent bruto) behouden en tegelijk gedurende twee jaar training en outplacement kunnen krijgen om elders aan de slag te gaan. De maatregel is opmerkelijk want de NBB pleitte in haar jaarverslag nog om langer te werken.

De uitstapregeling komt er naar aanleiding van de sluiting van een aantal lokale vestigingen (Luik en Kortrijk) in 2018 en van de drukkerij in 2020. Daarmee evolueert de bank van een "productieomgeving naar een kennisbedrijf", nog versterkt door de toezichthoudende functie op de financiële instellingen, luidt het in een persbericht.

Medewerkers van de Nationale Bank die zich zes maanden tot drie jaar voor hun wettelijk pensioen bevinden, krijgen daarom de mogelijkheid om hun activiteit bij de NBB stop te zetten. Die biedt hen dan nog twee jaar outplacement aan, "om in een andere omgeving een activiteit te vinden die beter aansluit bij hun competenties".

De gemiddelde leeftijd bij de Nationale Bank, kaderleden uitgezonderd, bedraagt 53 jaar. Volgens De Tijd komen er bijna 400 personeelsleden in aanmerking voor de uitstapregeling. De bank zegt geen streefcijfer te hanteren, maar verwacht dat er elk jaar enkele tientallen bedienden zullen intekenen. De kosten worden volledig gedragen door de Nationale Bank.

De uitstapregeling is opmerkelijk, want de NBB zegt in haar jaarverslag dat de Belgen langer moeten werken. Tegenover De Tijd ontkent gouverneur Jan Smets dat de uitstapregeling strijdig is met dat pleidooi. "Ik vind niet dat we het slechte voorbeeld geven. Wat is het alternatief? Mensen hier houden in verdoken werkloosheid en 100 procent betalen om niet actief te zijn? We hebben het maximum gedaan om mensen elders in te schakelen, maar botsen op een grens. Het is geen verplichting, het is een aanbod om actief te blijven buiten de bank. Gedwongen ontslag is niet aan de orde."

Meest gelezen