Transfers naar Wallonië dalen met half miljard

Tussen 2014 en 2020 dalen de transfers van Vlaanderen naar de andere gewesten van 7,1 miljard euro naar 6,6 miljard euro. Maar eigenlijk schommelen de bedragen tussen 2000 en 2020 telkens tussen 6,1 en 7,1 miljard euro.

Over de omvang van de geldstromen tussen de gewesten in ons land zijn in het verleden al verschillende studies uitgevoerd. Volgens die eerdere studies stroomt er jaarlijks, afhankelijk van de gebruikte methode, 6 tot 8 miljard euro van Vlaanderen naar de andere regio's.

Uit de nieuwe studie, uitgevoerd door André Decoster en Willem Sas van de KU Leuven, blijkt dat de transfer van Vlaanderen naar de andere gewesten tussen 2014 en 2020 daalt. Als de ambtenarenlonen mee in rekening worden gebracht, verkleint de transfer vanuit Vlaanderen van 7,1 miljard euro in 2014 naar bijna 6,6 miljard euro in 2020.

In die daling spelen verschillende factoren een rol. Zo is er de demografische evolutie. Vlaanderen vergrijst sneller dan Wallonië en Brussel, waardoor de pensioenkosten in Vlaanderen sneller stijgen en Vlaanderen netto-ontvanger wordt. Vooral in Brussel is er op dat vlak een omgekeerde beweging.

Ook de zesde staatshervorming heeft een impact, met name door de regionalisering van een kwart van de personenbelasting. Daardoor verdwijnt ongeveer 10 miljard euro uit de perimeter van de studie en verkleint het relatieve overgewicht van Vlaanderen in termen van inkomsten uit de personenbelasting. Op die manier is er dus ook een daling van de transfer.

De transferstudie is nog niet besproken binnen de Vlaamse regering. Vlaams minister-president Geert Bourgeois blijft ook voorzichtig met conclusies. Hij wijst er enkel op dat Vlaanderen "niet aan de knoppen zit" maar dat de transfers best wel "een thema kunnen zijn bij de volgende verkiezingen". "De verleiding is ook groot om te kijken wat we zouden kunnen doen met 6,5 miljard euro op het vlak van welzijn, mobiliteit, onderzoek en ontwikkeling,...", aldus Bourgeois.

Meest gelezen