Elk jaar 650 boetes voor te tráág rijden

De politie schrijft elk jaar gemiddeld 650 boetes uit voor mensen die te traag rijden op de openbare weg. Dat meldt Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, die over de kwestie een parlementaire vraag stelde aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Uit de cijfers die de minister vrijgaf, blijkt dat sinds 2013 elk jaar grosso modo 150 boetes worden uitgeschreven voor mensen die te traag rijden op de autosnelweg. Daar geldt normaal een minimale snelheid van 70 kilometer per uur.

De overige 500 boetes worden uitgedeeld voor bestuurders die het artikel uit de wegcode niet respecteren dat bepaalt dat "geen enkele bestuurder de normale gang van andere bestuurders mag hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is, of door plots te remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is", legt Lahaye-Battheu uit.

Gevaarlijk, maar moeilijker te registreren

Het Kamerlid is verheugd dat niet alleen snelheidsduivels worden bestraft, want "ook traag rijden kan heel gevaarlijk zijn". Vaste verkeerscamera's registreren geen abnormaal rijdende voertuigen. "Dat is technisch en praktisch niet mogelijk, want anders zouden in een file alle voertuigen als overtreders worden gesignaleerd", duidt de Open VLD'ster nog.

Meest gelezen