Meer dan duizend deelnemers aan jaarlijkse Big Jump

Zo'n 1.200 mensen zijn in verschillende rivieren, meren en kanalen in België gesprongen ter gelegenheid van de Big Jump, een burgerinitiatief dat een verantwoordelijk beheer van onze waterlopen eist. Er kwamen ook ongeveer 4.000 kijkers opdagen.

GoodPlanet Belgium organiseert de Big Jump sinds 2005. Het is een oproep aan België en andere Europese landen om zich te houden aan de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW). Die richtlijn wil komen tot een duurzaam gebruik van water, een verbetering van de ecologische toestand van onze rivieren en een verzachting van de gevolgen van overstromingen en droogtes.

"We stellen de voorbije jaren al een verbetering van de kwaliteit van de rivieren vast maar dat is niet voldoende", zegt Ellen De Bock, verantwoordelijke communicatie van de Big Jump. "Bijna geen enkel Europees land heeft de doelstellingen van de kaderrichtlijn al bereikt."

Gesprongen in het water werd er vandaag onder meer in Aalst, Dendermonde, Lokeren en Sint-Truiden.De Big Jump vond ook in andere Europese landen plaats.

Meest gelezen