Bourgeois wil personen- en vennootschapsbelasting naar Vlaanderen halen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil de personenbelasting en als het even kan ook de vennootschapsbelasting regionaliseren. Dat zegt hij in zijn toespraak aan de vooravond van 11 juli. De solidariteit van Vlaanderen met Brussel en Wallonië moet volgens hem "redelijk" blijven.

In Kortrijk heeft minister-president Bourgeois vanavond naar jaarlijkse gewoonte een toespraak gegeven aan de vooravond van 11 juli, de Vlaamse feestdag. Inhoudelijk was die niet verrassend want de meeste elementen had hij vanochtend al op de RTBF verklapt.

Zo pleitte Bourgeois net als op de Franstalige openbare omroep voor een 7e staatshervorming die Vlaanderen meer bevoegdheden moet opleveren, met name op vlak van arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en fiscale autonomie. Wat dat laatste punt betreft, wil hij naast de personenbelasting ook de vennootschapsbelasting regionaliseren.

Voorts sprak de minister-president tegen dat Vlaanderen niet solidair zou zijn met Brussel en Wallonië. Zo benadrukte dat dit jaar voor 6,5 miljard euro aan transfers van Vlaanderen naar de andere landsdelen vloeit.

"Vlaanderen is solidair met wie armer is, met wie het minder goed heeft", zei hij. "Maar het solidariteitsbedrag moet redelijk blijven." Concreet wil hij dat Brussel en Wallonië met het geld dat ze ontvangen een beleid voeren dat hun financiële situatie verbetert waardoor de Vlaamse transfers kunnen afnemen.

Tot slot herhaalde Bourgeois zijn pleidooi voor een eigen Vlaamse grondwet. Om deze en alle voorgaande redenen wil hij de federale grondwet in 2019 voor herziening openstellen.

Herbekijk hier de integrale toespraak van Geert Bourgeois: