Homans benoemt Valérie Geeurickx tot burgemeester van Linkebeek

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft Valérie Geeurickx benoemd als burgemeester van faciliteitengemeente Linkebeek. Dat heeft Homans bevestigd aan onze redactie. Hiermee lijkt er eind te komen aan een politieke soap die meer dan 10 jaar heeft geduurd.

In mei had de Franstalige meerderheid in gemeenteraad van Linkebeek Geeurickx al voorgedragen. Nu Homans haar ook inderdaad benoemt, lijkt er eind te komen aan de al jaren aanslepende soap rond de benoeming van een burgemeester in de faciliteitengemeente. Geeurickx legt wellicht volgende week de eed af in handen van gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant.

Na de lokale verkiezingen van 2006 had de Franstalige meerderheid een eerste keer Damien Thiéry voorgedragen als burgemeester, maar hij werd door toenmalig Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) niet benoemd omdat hij de taalwetgeving bij het versturen van de oproepingsbrieven voor verkiezingen had overtreden. Na de verkiezingen van 2012 werd Thiéry tot driemaal toe voorgedragen, maar de bevoegde Vlaamse minister weigerde telkens zijn benoeming.

Thiéry ging tot driemaal toe tevergeefs in beroep bij de Raad van State tegen zijn niet-benoeming. In september 2015 benoemde Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) Eric De Bruycker van de Vlaamse oppositie ProLink, waarna de Franstalige raadsleden collectief ontslag namen uit de gemeenteraad en er nieuwe lokale verkiezingen werden uitgeschreven. Damien Thiéry werd hierop opnieuw voorgedragen als burgemeester, maar de Raad van State verwierp begin 2017 opnieuw het beroep tegen de niet-benoeming.

De Franstalige meerderheid droeg hierop Yves Ghequière voor als burgemeester, maar Homans weigerde ook zijn benoeming. Geeurickx wordt nu wel benoemd. Tegen haar kunnen geen objectieve bezwaren worden ingeroepen. 

Thiéry: "Ik behoud leiding fractie"

"Door benoeming van Geeurickx als burgemeester kunnen wij eindelijk een derde schepen benoemen en zijn we voltallig. Het college van Linkebeek bestaat na het verdwijnen van De Bruycker opnieuw volledig uit leden van de Franstalige meerderheid die hiertoe verkozen werden door de bevolking", reageert Damien Thiéry, die nu voorzitter van de gemeenteraad is.

"Binnen de Franstalige meerderheid blijft in de praktijk echter alles hetzelfde als voorheen. Dat niemand eraan twijfelt dat ik de leiding behoud van onze fractie."