Politie Mechelen registreert voortaan elke ID-controle tegen etnisch profileren

Sinds mei wordt in de politiezone Mechelen-Willebroek elke identiteitscontrole van een burger door de politie centraal geregistreerd. De agent moet de burger ook telkens de reden van de controle vertellen. Dat gebeurt om alle burgers gelijk te behandelen en etnisch profileren tegen te gaan. Burgemeester Bart Somers (Open VLD) wil dat zijn stad en de zone een voortrekkersrol spelen.

Somers was vanavond een van de sprekers op een debat van de Liga voor Mensenrechten. Dat ging over etnisch profileren en de effecten ervan op wie ermee te maken krijgt. Meerdere sprekers gaven aan dat er in België maar zeer weinig cijfergegevens zijn, waardoor het fenomeen moeilijk te meten valt.

Maar in Mechelen-Willebroek wil men dat veranderen. "Sinds mei wordt elke identiteitscontrole geregistreerd. De agent moet elke controle aan de meldkamer melden, zeggen wie hij is, wie wordt gecontroleerd en de reden waarom. Bovendien vragen we de agent de reden ook mee te delen aan de gecontroleerde zelf. Dat geeft meteen een heel andere context", aldus Somers.

Somers: "Dat etnisch profileren bestaat, is een grote schande"

Volgens de liberale burgemeester is zijn korps het allereerste in het land dat een dergelijke registratie doet. Men wil een voortrekkersrol spelen. "Dat etnisch profileren bestaat - volgens mij zelfs op grote schaal - is een grote schande. De weinige keren dat ik zelf werd gecontroleerd, werd ik er ook wrevelig van. Als dat heel regelmatig voorkomt, dan leidt dat tot frustraties, kwaadheid, angst, agressie en soms zelfs haat tegenover de samenleving. Daar gaan we als samenleving in de fout. Wij willen hiermee een absolute voortrekkersrol spelen, de beste van de klas zijn en de grootste onderscheiding halen qua non-discriminatiebeleid", stelt Somers.

De cijfers zullen door onderzoeker Sofie De Kimpe (VUB) in het kader van Europees onderzoek worden doorgelicht. De cijfers zullen ook geregeld worden bekendgemaakt.

Meest gelezen