Verhofstadt over open brief aan Britten: "We willen net vechtscheiding vermijden"

Met de open brief die hij samen met vier andere Europese fractieleiders schreef aan de Britten, wil Guy Verhofstadt een vechtscheiding tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk vermijden. Door meteen te benadrukken dat de inperking van de rechten van Europese burgers onaanvaardbaar is, wil Verhofstadt bovendien vermijden dat de onderhandelaars in 2019 voor een voldongen feit komen te staan. Dat benadrukte de liberale fractieleider in "De Ochtend" op Radio 1.

“Wat bijna alle pro-Europese fractieleiders in het Europees Parlement tegenhoudt is dat Europese burgers in Groot-Brittannië na de brexit gedegradeerd zullen worden tot tweedeklasburgers, met minder rechten dan ze vandaag hebben”, aldus Verhofstadt

Het huidige voorstel van de Britse regering biedt zelfs minder garanties dan wat de zogenaamde “brexiteers” meer dan één jaar geleden beloofden tijdens het brexit-referendum, merkt hij op. De voorstanders van de brexit verkondigden toen dat de rechten van de Europese burgers niet zouden worden ingeperkt, maar dat is niet wat in het voorstel staat. “Dat kan niet”, benadrukt de liberale voorman.

Naast de inperking van de burgerrechten vreest Verhofstadt bovendien voor de dreigende bureaucratische bemoeienis van de Britse overheid. Zo zal elk van de drie miljoen Europese burgers een procedure moeten opstarten om aan te tonen dat ze in het Verenigd Koninkrijk leven, waarna ze een “settled status” zullen krijgen. Een tweedeklasstatus, waarschuwt Verhofstadt, onder meer omdat familiehereniging veel moeilijker zal worden en deelname aan de lokale verkiezingen niet meer mogelijk zal zijn. 

Geen oog-om-oogpolitiek

Tegenover de Britse bureaucratie plaatsen de vijf Europese fractieleiders een eenvoudiger voorstel, namelijk om alle rechten die de burgers nu hebben gewoon te verlengen, zonder administratieve rompslomp of inperkingen. Dat zou niet enkel gelden voor Europese burgers die in Groot-Brittannië leven, maar ook voor de één miljoen Britse burgers op het Europese vasteland. “Wij garanderen aan de Britse burgers dat ze gewoon dezelfde rechten zullen behouden.”

Verhofstadt wil geen oog-om-oogpolitiek voeren. “Het is niet omdat de Britten nu voorstellen om de rechten van de Europese burgers te verminderen, dat wij hetzelfde gaan doen op het vasteland. Het Europees Parlement en de democratie zijn niet gecreëerd om de rechten van de burgers te verminderen, maar om die te garanderen.”

Ruggensteun voor onderhandelaars

De timing van de open brief is niet toevallig. Vandaag starten de technische onderhandelingen over de brexit en volgende week maandag worden de politieke gesprekken aangevat. 

“Wij willen ruggensteun bieden aan onze hoofdonderhandelaar, Michel Barnier, om vanaf het begin duidelijk te maken dat er geen meerderheid mogelijk zal zijn in het Europees Parlement, om een akkoord goed te keuren dat de rechten van de burgers inperkt.” Op die manier wil Verhofstadt vermijden dat de onderhandelaars aan het einde van de onderhandelingen, begin 2019, voor een voldongen feit komen te staan.

Geen vechtscheiding

De vijf fractieleiders hameren in hun brief ook op het treffen van een financiële regeling voor de brexit. "Wanneer je uit een huwelijk stapt, moet je jouw partner ook niet achterlaten met de rekening”, merkt Verhofstadt op. Een vechtscheiding moet dus koste wat het kost vermeden worden.

Daarom willen de Europese onderhandelaars via hun open brief meteen duidelijk maken dat er geen toegevingen zullen gedaan worden inzake de rechten van de Europese burgers in Groot-Brittannië. “Wij kunnen niet indenken dat, wat de uitkomst van de onderhandelingen ook wordt, de burgers het slachtoffer zullen worden van deze oefening.”