23 miljoen mensen hebben concrete plannen om te vluchten

Wereldwijd hebben zowat 23 miljoen mensen concrete plannen om naar een ander land te migreren. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vandaag.

De IOM, een partner van de VN en Europa inzake migratiebeleid, probeert een indicatie te geven van wie er van plan is om in de toekomst te vluchten. Verder brengt de organisatie in kaart in welke landen de potentiële migranten momenteel wonen en naar welke landen ze van plan zijn te verhuizen. Om tot deze indicatie te komen, organiseren ze wereldwijd enquêtes in meer dan 160 landen.

In totaal hebben ongeveer 23 miljoen mensen concrete plannen om te migreren. Zij hebben bijvoorbeeld al een visum aangevraagd, geld gespaard of een nieuwe taal geleerd. In absolute aantallen lijkt dat cijfer zeer hoog, maar de IOM merkt op dat het slechts om 0,4 procent van de wereldpopulatie gaat. Dat aantal is op vijf jaar tijd met vijf procent gestegen.

Profiel

Op basis van de enquêteresultaten kan de IOM een profiel opmaken van mensen die het meest in aanmerking komen om te migreren. In de meeste gevallen gaat het om jonge, alleenstaande mannen. Ze wonen meestal in stedelijke gebieden en beschikken vaak over een diploma secundair onderwijs of hoger.

Meer dan 40 procent van de mensen die willen verhuizen, woont nu in Afrika. De drie landen die het meeste potentiële migranten tellen zijn Nigeria, India en de Democratische Republiek Congo. De Verenigde Staten blijken dan weer de populairste bestemming: meer dan een vijfde van de potentiële vluchtelingen gaf aan naar daar te willen verhuizen. Andere landen die vaak genoemd worden, zijn Groot-Brittannië, Saoedi-Arabië, Canada, Frankrijk en Duitsland.

Vrijwillige terugkeer

De IOM anticipeert niet alleen op een vluchtelingenstroom, ze ondersteunt ook migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. Dat doen ze onder andere door adviezen te verstrekken, vervoer te regelen en te helpen bij reisdocumenten. Vorig jaar zijn er op die manier ongeveer 100.000 mensen teruggekeerd naar hun land van herkomst. Dat is beduidend meer dan in 2015. Toen maakten er slechts 70.000 mensen gebruik van het VN-programma.