"6e massale uitstervingsgolf bedreigt menselijke beschaving"

Onze planeet maakt op dit ogenblik voor de zesde keer een grote golf van massaal afsterven van dieren en planten mee. Volgens onderzoekers bedreigt dat uiteindelijk ook de menselijke beschaving zelf. Overbevolking en overconsumptie ontregelen het leven op aarde en ook dat van de menselijke soort.
Nelis Wolmarans / Barcroft Media

De klimaatsverandering is al jaren een bron van discussie, maar het onderzoek dat gepubliceerd is in "Proceedings of the National Academy of Sciences" is van de hand van de Universitad Nacional Autonoma de Mexico en die van Stanford in Californië. De Britse krant The Guardian pakt daar vandaag mee uit.

Sinds 1970 zou het aantal individuele dieren met de helft zijn teruggevallen. Het gaat dan niet enkel om bedreigde diersoorten, maar over de hele lijn. Sinds 1900 zou het bij dieren op het land zelfs om 80% gaan.

De onderzoekers zeggen dan ook dat we de voorbije decennia een nieuwe grote golf van massaal uitsterven van dieren, planten en soorten meemaken. Dat zou de zesde "mass extinction" uit de geschiedenis van onze planeet zijn.

Die anderen zouden het gevolg geweest zijn van natuurlijke veranderingen, maar deze 6e golf zou de mens als oorzaak hebben. De massale sterfte zou te wijten zijn aan de overbevolking en overconsumptie door het rijke deel van de mensensoort. Dat leidt tot vervuiling, het inkrimpen van een levensbare habitat voor dier en plant en dergelijke meer.

Bovendien zou er niet veel tijd zijn om die trend te stoppen. Het aantal mensen zal de volgende niet meteen afnemen, maar volgens de auteurs kunnen we wel wat doen aan het beschermen van de natuur en aan het terugdringen van niet noodzakelijke consumptie.

Dat moet dan maar, want uiteindelijk bedreigt die evolutie ook de menselijke beschaving, die -veel meer dat de meeste mensen beseffen- ook afhankelijk is van de natuur.

Vijf uitstervingsgolven wijzigden het leven op aarde

Voor zo ver bekend zijn er vijf grote "mass extinctions" of uitstervingsgolven geweest die het uitzicht van onze planeet grondig veranderd hebben. 

  • 443 miljoen jaar geleden: einde Ordovicium: een stevige ijstijd deed het zeeniveau met 100 meter dalen en roeide 60 tot 70% van al het leven in de oceanen uit
  • 360 miljoen jaar geleden: late Devoon: 70% van alle soorten stierven af, vooral in ondiepe wateren, bijna alle koraal was verdwenen
  • 250 miljoen jaar geleden: overgang Perm naar Trias: grootste uitsterving ooit waarbij 95% van alle soorten en leven verdween door enorme vulkaanuitbarstingen in Siberië; grote insecten en trilobieten verdwenen, periode van plotse opwarming
  • 200 miljoen jaar geleden: overgang Trias naar Jura: zowat 75% van de soorten verdwenen, wat de opkomst van de dinosauriërs mogelijk maakte
  • 65 miljoen jaar geleden: inslag van asteroïde in combinatie met vulkaanuitbarstingen in India roeiden dinosauriërs uit en maakten de weg vrij voor dominantie van zoogdieren

Meest gelezen