"Wegwerkzaamheden in Brussel laten verkeer in de soep draaien"

Mobiliteitsorganisatie Touring klaagt over de gebrekkige afstemming van de verschillende wegwerkzaamheden in het Brussels Gewest. Zo lopen bijvoorbeeld de wachttijden vanaf het Schumanplein op tot meer dan een uur voor anderhalve kilometer. Het is slechts één van de talloze wegenwerven in het Brussels Gewest die in de zomer (en ook daarbuiten) het verkeer in de soep laten draaien", klaagt Touring. Brussels minister Smet noemt de kritiek "bij de haren getrokken".
Wetstraat (archieffoto)

Touring is het eens dat er werken moeten gebeuren, maar dat er zo weinig afstemming is met andere wegenwerven en dat er geen flankerende maatregelen worden genomen, is een andere zaak. "Zo zijn tal van wegenwerken overlappend en worden verschillende verbindingswegen tegelijkertijd onder handen genomen. Dat leidt ertoe dat er op den duur weinig alternatieven over blijven voor het in- en uitgaand verkeer".

Het schrappen van de twee rijstroken in de Wetstraat loopt gelijktijdig met het sluiten voor wegwerkzaamheden van de Kruidtuinlaan, de Ninoofsepoort, de vier Reyerstunnels en de Elsensesteenweg en het halveren van de capaciteit in de Hallepoorttunnel, de Generaal Jacqueslaan, de Franklin Rooseveltlaan, de Tentoonstellingslaan en de Woluwelaan.

Touring klaagt ook het feit aan dat het uitvoeren van wegenwerken in Brussel "zoveel meer tijd" in beslag neemt dan in de andere gewesten. "Dat komt omdat de Brusselse overheid de aannemers geen 24 uren op 24 laat werken en ook niet tijdens het weekend en dit om financiële redenen. Dat de werken daardoor dubbel zolang duren en dus ook de daarmee gepaarde gaande files nog veel meer kosten aan de maatschappij, schijnt men te vergeten."

Touring vraagt om bij grote wegenwerken flankerende maatregelen te nemen zoals het doven of herafstellen van de verkeerslichten of het voorzien van verkeersagenten om de verkeersafwikkeling te bevorderen.

"Binnen een paar jaar wordt de belangrijke Leopold II-tunnel gerenoveerd. Dat wordt moeilijk aangezien de bovengrondse capaciteit voor het verkeer langs dat traject stelselmatig werd verminderd." Daarom stelt Touring voor om een tijdelijke brug te voorzien, zoals enkele jaren geleden in Antwerpen werd gedaan, of anders moet de volledige capaciteit bovengronds worden beschikbaar gesteld, inclusief de busbanen, besluit Touring.

"Kritiek bij de haren getrokken"

De woordvoerder van Brussels minister van Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) vindt de kritiek van Touring "bij de haren getrokken". Er wordt volgens hem wel degelijk in de weekends en op feestdagen gewerkt. "Zo hadden we bijvoorbeeld de Hallepoorttunnel gedurende een aantal maanden volledig kunnen sluiten, maar we hebben voor een andere oplossing gekozen waarbij er dag en nacht gewerkt wordt en de tunnel overdag gedeeltelijk open blijft."

Volgens de woordvoerder verwijt de Confederatie Bouw hen zelfs dat er te veel 's nachts en in de weekends wordt doorgewerkt. Smet herinnert eraan dat Brussel inzake infrastructuur een grote achterstand heeft in te halen en "je kan nu eenmaal geen omelet bakken zonder eieren te breken". Hij wil ook de bestaande commissie Coördinatie Werken nog verder versterken, onder meer door een hechtere samenwerking met de nutsbedrijven zoals Vivaqua, de energieleveranciers en telecomoperatoren.

Daarnaast bestaat er ook het systeem van de 'hypercoördinatie' waarbij de grootste werf het voortouw neemt en de kleinere werken in de buurt daarop afgestemd worden.

De minister wil ook niets weten van het voorstel van Touring om tijdens de werken aan de Leopold II-tunnel een tijdelijke brug te bouwen zoals in Antwerpen. "De aanbesteding voor de renovatie van de tunnel loopt. Daarbij is bepaald dat er enkel in het weekend gewerkt mag worden en dat de tunnel enkel in de zomer volledig wordt afgesloten. Tijdens het jaar blijft de tunnel op werkdagen volledig open. De brug is dus niet nodig", benadrukt de woordvoerder van de minister. De eerste werken aan de Leopold II-tunnel moeten in 2018 van start gaan.