André Vandorpe stopt als algemeen directeur bij Boek.be

André Vandorpe legt eind deze maand, op 31 juli, zijn functie neer als algemeen directeur bij Boek.be. Dat meldt de koepelorganisatie van de Vlaamse boekensector. De lopende projecten, zoals de Boekenbeurs, worden onverwijld verder georganiseerd, klinkt het.
Jonas Roosens
archieffoto

Sinds begin 2017 werkt het Huis van het Boek vanuit een omgekeerde dynamiek met GAU (vereniging van de algemene uitgevers), GEWU (vereniging van educatieve en wetenschappelijke uitgevers) en VVB (vereniging van Vlaamse boekenverkopers) als beleidsbepalende verenigingen aan de belangen van uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen.

"Nu dat herstructureringsproces - met veel toewijding en volgehouden inzet door algemeen directeur André Vandorpe geïmplementeerd - voorspoedig is afgerond, heeft André Vandorpe in goed onderling overleg met de voorzitters van de verenigingen besloten om per 31 juli zijn functie bij Boek.be te beëindigen."

De lopende projecten, zoals de Boekenbeurs, worden onverwijld verder georganiseerd. De interne organisatie wordt in samenspraak met het personeel, het dagelijks bestuur van Boek.be en de verantwoordelijken van de drie bonden verder uitgetekend en zal in de komende weken worden gecommuniceerd, luidt het.

André Vandorpe trad half april 2013 aan als algemeen directeur bij Boek.be, in opvolging van Geert Joris, die algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie was geworden.