De Wever: "Zeggen dat we 8 miljard moeten vinden in 2 jaar, dat is mensen blaasjes wijsmaken"

Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever is een begrotingsevenwicht in 2019 niet strikt noodzakelijk. "We moeten de mars naar een evenwicht voortzetten, maar in een realistisch tempo." Over de afwijzende reacties van de andere partijen op het pleidooi voor een zevende staatshervorming is hij niet verrast: "Ik heb dit spel nooit anders geweten."

De federale regering steekt dezer dagen de koppen bij elkaar om enkele zware dossiers te regelen, waaronder de begroting, de hervorming van de vennootschapsbelasting, rechtvaardige fiscaliteit en een regeling voor de Arco-coöperanten. Eind juli zou ze willen landen. 

Vraag is of wordt vastgehouden aan een begrotingsevenwicht in 2019, waarvoor een inspanning van 7,7 miljard euro nodig zou zijn. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) liet al weten dat het in ieder geval niet de bedoeling kan zijn om de banengroei weg te besparen.

"Het valt af te wachten of dat wordt gehaald, het zijn delicate onderhandelingen", zegt De Wever daarover. "We zullen zeker budgettaire inspanningen moeten doen, en er bestaan verschillende ideeën daarover hoe dat moet gebeuren. Maar volgens mij is het zeker niet onmogelijk om de mars naar een evenwicht voort te zetten."

Al benadrukt hij ook dat een begrotingsevenwicht in 2019 voor zijn partij niet noodzakelijk is. "We hebben een economische heropleving, de groei stijgt, de private jobmotor is aangeslagen en de taxshift zal ervoor zorgen dat de lage en de middeninkomens meer zullen overhouden wat stimuleert om aan het werk te gaan", argumenteert De Wever. "Als je dit alles uitveegt voor een budgettaire inspanning, dan fop je jezelf. We moeten de mars naar een evenwicht voortzetten, maar in een realistisch tempo. We moeten er absoluut geraken, maar zeggen dat we die 8 miljard in 2 jaar moeten vinden, dat is de mensen blaasjes wijsmaken."

"Men is altijd eerst tegen tot het zover is"

Over de lauwe reacties op het pleidooi van Vlaams minister-president en De Wevers partijgenoot Geert Bourgeois voor een zevende staatshervorming, is de N-VA-voorzitter allesbehalve verrast. "Dat is altijd zo geweest in de Vlaamse ontvoogding. Men is altijd eerst tegen tot het zover is. Ik heb dit spel nooit anders geweten. Dat was ook zo met het federalisme. Dat zal met het confederalisme niet anders zijn. Vroeg of laat komt dat confederalisme er. Alleen weten we nog niet of het vroeg of laat zal zijn".

Herbekijk hier het interview van Bart Verhulst met Bart De Wever in "Het journaal":