Ecolo voert druk op om akkoorden te sluiten over openbaar bestuur

Ecolo wil vandaag de onderhandelingstafel met CDH en MR verlaten met politieke akkoorden onder de arm. "Zoniet leggen we elders teksten op tafel en stoppen we met onderhandelen binnen de huidige ploeg", verklaarde covoorzitster Zakia Khattabi van Ecolo.
Zakia Khattabi van Ecolo

Sinds 10.15 uur zitten Khattabi, Olivier Chastel (MR) en Benoît Lutgen (CDH) opnieuw rond de tafel over openbaar bestuur. Voor Ecolo moet die vergadering tot akkoorden leiden. "We hebben vorige week voorstellen op tafel gelegd. Er zitten voor ons zeven onomkeerbare voorstellen tussen en we hopen daarover duidelijke signalen te krijgen", zei Khattabi voor aanvang van de bijeenkomst. "We weigeren opnieuw zoals vorige week vijftig punten aan te raken zonder naar de kern te gaan".

We zullen zien of het een beslissende dag wordt

MR-voorzitter Chastel weigert te spreken over een beslissende vergadering. Hij zegt "al weken te wachten op een akkoord over openbaar bestuur". "Het is een overleg zoals andere, omdat ik sinds het begin van deze crisis beschikbaar ben om te praten over bestuur, maar ook omdat ik me steeds meer zorgen maak over de politieke situatie en de blokkering in de drie betrokken deelentiteiten", luidde het.

CDH-voorzitter Lutgen, die enkele weken geleden aankondigde niet meer met de PS te willen besturen in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap, meent dat er "moed en durf" nodig zal zijn om een akkoord te bereiken.