Jacht op fraude met elitepaarden wordt prioriteit

De Belgische fiscus maakt een prioriteit van fraude met elite- of luxepaarden. Dat staat in het jaarverslag van de FOD Financiën, dat De Standaard inkeek.

Er is veel geld gemoeid met paardenhandel, en ons land speelt daar een belangrijke rol in. Maar er wordt ook veel gefraudeerd, zegt Francis Adyns van Financiën: "Het is een sector die zich makkelijk leent tot fraude, want de waarde van een elitepaard is moeilijk te bepalen, het is dan ook makkelijk om ermee te frauderen. 

De Belgische fiscus voert de strijd tegen dergelijke fraude niet op haar eentje, maar samen met Duitsland en Nederland. "Het economische belang van de handel in paarden wordt in heel Europa geschat op 100 miljard euro, en kent een jaarlijkse
groei van vijf procent. Wat de handel in elitepaarden betreft is de driehoek Eindhoven-Brussel-Aken hét centrum, op wereldvlak zelfs, vandaar die samenwerking", legt Adyns uit in De Standaard. Vorig jaar hebben controles op paardenhandel al 4 miljoen euro aan ontdoken belastingen opgeleverd.

Volgens een studie van EWaltop, een vereniging van Waalse bedrijven in de paardensector, waarover De Tijd enkele dagen geleden schreef, is de paardenbusiness in België goed voor 3,3 miljard euro omzet, waarvan 2,5 miljard in Vlaanderen.