N-VA wil alle Vlaamse initiatieven in Brussel bundelen

Het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel is breed, maar nog te veel versnipperd. Consultatiebureaus, kinderopvang, scholen, culturele centra... De N-VA wil alle initiatieven bundelen en heeft daarover een conceptnota klaar. "We moeten tonen: dit is de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, kom ernaar toe, maak er deel van uit", zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe.

De Vlaamse Gemeenschap is op allerlei vlakken actief in Brussel, van scholen over welzijnsinstellingen tot culturele organisaties. Het aanbod is rijk en gevarieerd, zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe in "De ochtend" op Radio 1. "Er is sterk Nederlandstalig onderwijs, kindercrèches, welzijnsinstellingen, inburgeringsinitiatieven, culturele instellingen zoals de KVS en de AB. De Brusselaar, zowel Vlaming als Franstalig, begint dat ook meer en meer te ontdekken en te appreciëren. Een echte meerwaarde voor Brussel."

Maar het aanbod is nog te veel versnipperd. "Het zijn goede initiatieven die Vlaanderen moet blijven ondersteunen, maar ze staan nog te veel los van elkaar. Het aanbod kan beter op mekaar afgestemd worden, in één geïntegreerd pakket. Een concreet voorbeeld. Een jong Brussels gezin, er komt een baby bij. Ze gaan naar Kind & Gezin.Dat zou kunnen doorverwijzen: waar zijn de Nederlandstalige crèches, de lagere scholen, de middelbare scholen? Het kan het gezin ook wegwijs maken in andere zaken: hoe zit het met het verenigingsleven, waar zijn scouts, waar zijn chirogroepen, waar zijn er Huizen van het Nederlands?"

Vanlouwe wil het Vlaamse aanbod op die manier "zichtbaarder en aantrekkelijker" maken. Niet alleen voor Vlaamse Brusselaars, maar ook voor anderstalige nieuwkomers en Vlamingen buiten Brussel. "Brussel is een stad waar Vlamingen hun plaats hebben, maar ook Franstaligen en nieuwkomers. We moeten tonen: dit is de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, kom ernaar toe, maak er deel van uit."

Een beter geïntegreerd Vlaams aanbod in Brussel biedt een meerwaarde voor Brussel waar iedereen mee gebaat is, besluit Vanlouwe. Hij heeft een conceptnota klaar waarmee hij in het Vlaams Parlement het debat wil aangaan.