55-plussers zijn steeds meer in trek bij onze bedrijven

Bedrijven in ons land nemen steeds meer 55-plussers in dienst. Vooral vrouwen hebben in vijf jaar tijd een inhaalbeweging gemaakt. Dat blijkt uit cijfers van hr-bedrijf Acerta.

Acerta analyseerde de cijfers van meer dan 40.000 werkgevers. Belangrijkste conclusie: werkgevers hebben de meerwaarde van oudere medewerkers ontdekt. Vorig jaar waren de 55-plussers goed voor gemiddeld zes procent van alle indienstnemingen. In 2011 lag dat cijfers op iets meer dan vier procent. Een stijging van bijna vijftig procent in vijf jaar dus.

De hoge stijging is vooral te danken aan de vrouwen. Zij maakten een inhaalbeweging met 74 procent, tegenover 30 procent bij de mannen.

Reden voor euforie? Niet meteen voor Acerta-directeur Tom Vlieghe. "We zijn blij met de vijftig procent stijging van de laatste vijf jaar, maar de zes procent waar we op uitkomen, blijft te laag. Als we langer werken serieus nemen en als we rekening houden met de vergrijzing, dan weten we dat er nog werk aan de winkel is."

Zijn jongeren de dupe van de ouderen?

Procentueel stelt Acerta een daling vast bij de jongeren. Maar in absolute cijfers blijft de indienstneming van jongeren op hetzelfde niveau. Het is dus fout om te concluderen dat de jongeren de dupe zouden zijn van de populairder wordende oudere collega's.

Vlieghe: "Dat hun aandeel in de instroom daalt, heeft enerzijds te maken met de vergrijzing van de arbeidsmarkt. Verhoudingsgewijs zijn ze in aantal met minder dan hun oudere collega’s. Een goede zaak dus dat ouderen een belangrijker aandeel gaan vormen in de totale aanwervingen. Anderzijds toonde eerder onderzoek aan dat jongere medewerkers minder snel geneigd zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe job: ze tonen dus een lagere jobmobiliteit dan de oudere medewerkers."

Acerta is alvast tevreden dat werkgevers - meer dan vroeger - tot het besef komen dat 55-plussers de krapte op de arbeidsmarkt kunnen invullen. "Het is nu vooral noodzakelijk om die mentaliteitswijzing te bevestigen de komende jaren. Onze eerste schattingen voor 2017 zijn alleszins beloftevol."