"Voor geweigerde festivalgangers van Tomorrowland is wellicht geen oplossing meer mogelijk"

De privacycommissie heeft bedenkingen bij de screening van iedereen die een kaartje kocht voor Tomorrowland. Gisteren raakte bekend dat de politie iedereen had nagetrokken die een kaartje had besteld. Van de 400.000 festivalgangers kregen er minstens 37 te horen dat ze het festivalterrein in Boom niet op mochten, aangezien ze een veiligheidsrisico vormden. De privacycommissie gaat de zaak verder onderzoeken samen met het Comité P.
Sven Michiels - Photography

"Er is een gemeentelijk reglement dat zo’n screening mogelijk maakt", zegt Willem Debeuckelaere, de voorzitter van de privacycommissie. "Wettelijk is er dus een basis voor, dus puur formeel kan het kloppen. Maar we hebben het er toch moeilijk mee. Je krijgt mensen aan wie de toegang wordt ontzegd, zonder dat ze informatie kunnen krijgen over de reden van die weigering. Je staat daar eigenlijk voor een blinde muur."

De privacycommissie heeft nog een tweede bezwaar: "Er zijn eigenlijk geen middelen om dat aan te vechten. De politie beslist eenzijdig, op basis van gegevens uit haar databank. We gaan ervan uit dat de politie goed heeft nagedacht over elke weigering. Maar we hebben de ervaring dat het gerecht de politie niet altijd volgt in zulke beslissingen, of dat mensen in de politiedatabank zitten op basis van een klacht die nooit echt bewezen is. Dus eigenlijk zou je je daartegen moeten kunnen verzetten. Maar dat kan nu niet."

"Gaan we als maatschappij eisen dat iedereen die naar het Sportpaleis gaat gescreend wordt?"

Daarom wil de commissie dat er zeker voor de toekomst grondig wordt nagedacht over zulke screenings: "Gaan we nu als maatschappij eisen dat iedereen die naar het Sportpaleis of de Gentse Feesten gaat, vooraf wordt gescreend? En dat de politie eenzijdig zal kunnen zeggen: jij komt erin en jij komt er niet in? Dat is een fundamentele vraag die een politiek debat waard is."

Samen met het Comité P, dat de politiediensten controleert, en met het Controleorgaan voor politionele informatie gaat de privacycommissie de zaak daarom verder onderzoeken. Maar voor de mensen die niet naar Tomorrowland mogen, biedt dat wellicht geen oplossing, zegt Debeuckelaere: "Ze kunnen eventueel nog een procedure voor de rechter in kortgeding beginnen, of voor de Raad van State. Maar aangezien Tomorrowland al heel binnenkort begint, zal zo’n procedure waarschijnlijk te laat komen."

Hoe is de screening gebeurd?

Volgens Peter De Waele, woordvoerder van de Federale Politie, was de screening nodig. "Op Tomorrowland zijn er 198 nationaliteiten. We hebben de identiteitscontrole naar voren geschoven, omdat het onmogelijk is om iedereen aan de ingang te controleren. Per dag staan immers 70.000 mensen aan de ingang", zegt hij in "Terzake". 

De Waele wijst er op dat de lat zeer hoog gelegd is. Van de 230.000 identiteiten die de politie gescreend heeft zijn er maar 37 geweigerd. "Wij zijn in trechtervorm gegaan. We hebben eerst de zware criminele feiten laten screenen. Dan waren er nog een aantal honderden mensen over. Dan hebben we gekeken naar wanneer het misdrijf gepleegd is. En dan hebben we manueel in de dossiers gekeken om te zien of een veelheid aan inbreuken was die rechtstreeks te maken heeft met veiligheid op festivals."

Hij geeft wel toe dat de communicatie naar de betrokkenen weinig transparant verlopen is. "We moeten misschien wel een of andere hulplijn installeren, zodat de betrokkenen ons kunnen contacteren", zegt De Waele.

Geweigerde Tomorrowland-ganger: "Ik weet niet wat safety reasons betekent"