Beroering in onderzoekscommissie Samusocial over poging tot intimidatie

Tijdens een zitting in het Brussels Parlement van de onderzoekscommissie Samusocial (naar wanbeheer bij die daklozenorganisatie) is er beroering ontstaan over een mail van de voorzitter van de raad van bestuur naar de commmunicatieverantwoordelijke van Samusocial. De mail maakt deel uit van een heel pakket aan documenten dat alle leden van de onderzoekscommissie ontvangen hebben. Samusocial was in het kader van het onderzoek verplicht al die documenten aan de commissie over te maken.

Tijdens de zitting citeerde commissielid Alain Maron van Ecolo uit die documenten. Meer bepaald uit een mail van 25 mei waarin voorzitter Michel Degueldre aan communicatieverantwoordelijke Christophe Thielens vraagt om eens te graven in "het leven, de studies, gewoontes, overtuigingen, vrienden en familie" van twee journalisten en een verkozene van Ecolo.

Degueldre voegt eraan toe: "Ik wil graag hun motivatie, banden en eventuele ambities beter begrijpen. De tijd van vriendelijk zijn is voorbij".

De mail is geschreven op het moment dat journalisten van Le Vif en de RTBF de schandalen bij Samusocial aan het opgraven zijn. De verkozene waarvan sprake is Alain Maron van Ecolo, de man die vandaag het nieuws naar buiten brengt.

De woordvoerder van Samusocial weet niet goed wat gedaan met de mail en stuurt dit bericht naar zijn oversten: "Wat moet ik hierop antwoorden? Dit verhaal draait niet om personen - achter de journalisten zit een hele redactie, achter Alain Maron een politieke agenda -, maar om feiten en vooral om onbeantwoorde vragen. Jullie raad is welkom."

Directeur Informatie van RTBF is verontwaardigd

Ter herinnering: begin juni moesten burgemeester Yvan Mayeur en Samusocial-directrice Pascal Peraïta ontslag nemen, nadat bekend werd hoe de top van de daklozenorganisatie zichzelf jarenlang rijkelijk vergoed had. Ecolo speelde een belangrijke rol in het uitspitten van het schandaal en heel wat informatie werd verspreid via Le Vif en RTBF.

De directeur Informatie van RTBF heeft al zijn verontwaardiging geuit over deze inmenging in het privéleven van zijn journalisten, en zegt in alle geval de onafhankelijkheid en autonomie van zijn journalisten te verdedigen.

In de onderzoekscommissie Samusocial zelf waren de parlementsleden er trouwens niet over te spreken dat de inhoud van de mail waarvan sprake, circuleerde op sociale media. 

Meest gelezen