EU-Commissie wil Griekenland van financieel strafbankje halen

De Europese Commissie stelt de lidstaten voor om de strafprocedure wegens buitensporige overheidsfinanciën tegen Griekenland op te heffen. Vorig jaar heeft Athene een primair begrotingsoverschot van 0,7% van het bruto binnenlands product gerealiseerd en dat na jaren van erg zware besparingen.

"Het is een erg symbolische dag voor Griekenland. Dat land is nu klaar om de procedure voor buitensporig begrotingsdeficit te verlaten, de bladzijde om te draaien en opnieuw aan te knopen met groei, investeringen en werkgelegenheid", zo verklaarde EU-commissaris van Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici (boven) hoopvol.

Het zijn de lidstaten die over die procedure beslissen, maar de aanbeveling van EU-commissaris Pierre Moscovici kan de Grieken wat geloofwaardigheid verlenen.

Griekenland kwam in 2009 op dat Europese "strafbankje" terecht toen de regering plots een begrotingstekort van 15% van het bbp bekendmaakte. Dat vormde het begin van een zware crisis waarbij het land met meer dan 320 miljard euro noodkredieten overeind moest worden gehouden door de andere eurolanden en het Internationaal Muntfonds. 

In ruil moesten de Grieken erg zware besparingen doorvoeren, waardoor de economie met een kwart is gekrompen en de werkloosheid en armoede tot ongekende hoogten zijn gestegen.

Vorig jaar kon Athene echter een primair begrotingsoverschot van 0,7% voorleggen. Volgens de EU-Commissie toont dat een structurele ommekeer aan, al zijn de problemen nog niet van de baan. Griekenland torst nog altijd een schuldenlast van 175% van het bbp, maar hoopt binnenkort terug opnieuw te kunnen lenen op de kapitaalmarkt.

Als Griekenland uit de strafprocedure van de EU komt, zitten er nog drie landen in die situatie: Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië.