Het grassenstuifmeelseizoen loopt stilaan ten einde

Goed nieuws voor wie allergisch is voor het stuifmeel van grassen. Het grassenstuifmeelseizoen loopt stilaan ten einde. Er is ook bijna geen allergieverwekkend bomenstuifmeel in de lucht aanwezig.
WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

"Bij het bomenstuifmeel zorgt vooral de berk voor problemen", zegt weerman Frank Deboosere. "Mensen die daar allergisch voor zijn, hebben vooral last van begin april tot begin mei. Grassenstuifmeel zorgt vooral voor problemen van eind mei tot half juli. Dus ook dat seizoen loopt nu ten einde."

"Er zijn wel nog andere planten en bomen die tot in oktober allergische reacties kunnen veroorzaken, maar daar zijn minder mensen gevoelig aan", zegt Deboosere.

Iets beter dan vorig jaar voor wie grassenstuifmeelallergie had

Geen enkel stuifmeelseizoen is hetzelfde. Vooral het weer speelt hierbij een rol. Als het regent worden het stuifmeel uit de lucht neergeslagen en is er minder last. Maar bomen bloeien soms ook vroeger of later, wat de stuifmeelproductie beïnvloedt. Er bestaat ook zoiets als een "fysiologische cyclus" bij bomen. Hierbij wordt een jaar van sterke stuifmeelproductie meestal gevolgd door een of meerdere jaren van zwakke productie.

"Dit jaar was het voor wie een grassenstuifmeelallergie had, iets beter dan vorig jaar. De meeste mensen met een allergie voelen hinder als er meer dan 50 grasstuifmeelkorrels per kubieke meter in de lucht zijn. Vorig jaar was er een grote piek eind mei, maar die is er dit jaar niet geweest", zegt Frank Deboosere.

Wie wil weten of er allergenen aanwezig zijn in de buitenlucht kan terecht op de website van het Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk. Dat netwerk meet de pollen- en sporenconcentraties in verschillende meetstations in België (Brussel, Doornik, Marche-en-Famenne, de Haan en Genk).