Is dit nu de "smoking gun" voor Donald Trump Junior?

Uit de e-mails van de zoon van president Trump blijkt dat Donald Trump Junior wel degelijk bereid was om samen te werken met Rusland om zijn vader tijdens de verkiezingen van vorig jaar te steunen tegenover de Democrate Hillary Clinton. Het Witte Huis lijkt intussen afstand te nemen van de jonge Trump en spreekt over "onervarenheid".
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Collega Bert De Vroey, die de kwestie rond de zoon van president Trump op de voet volgt, merkt op dat er nog veel onduidelijk is in de affaire tussen de zoon van Trump en Rusland.

We weten nog altijd niet of de Russische advocate Natalja Veselnitskaja (foto in tekst), met wie Donald Trump Junior een gesprek gehad heeft, meewerkte aan een plan van de Russische overheid om Trump in zijn campagne te steunen, zoals in de e-mail van zoon Trump staat. Het kan ook bluf geweest zijn van de Britse tussenpersoon Rob Goldstone. De advocate zegt zelf dat ze niet werkte voor de Russische overheid. 

Wel vormen die e-mails het bewijs dat de zoon van president Trump tijdens de kiescampagne van vorig jaar bereid was om met de Russische overheid samen te werken. Nu heeft die zoon geen enkele officiële functie in de regering, maar Bert De Vroey merkt op dat ook Jared Kushner -schoonzoon van president Donald Trump en een van diens belangrijkste adviseurs- en campagneleider Paul Manafort samenzaten met die Russische advocate.

Bronnen in het Witte Huis hebben zich gisteren wat gedistantieerd van de zoon van Trump, maar -opvallend- ze ontkennen het verhaal niet en spreken over "onervarenheid en het feit dat de zoon van de president niet wist dat zoiets niet mocht".

President Trump zelf heeft inmiddels anders gereageerd dan zijn staf. Hij vindt dat zijn zoon "a good job" heeft gedaan en erg transparant was door de e-mails vrij te geven. Trump verwijt de pers evenwel opnieuw "de grootste heksenjacht uit de politieke geschiedenis" tegen hem te organiseren. 

Nog heel ver weg van afzettingsprocedure

Van alle onderzoeken over mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar is de zaak rond de zoon van Trump de meest kwalijke, aldus Bert De Vroey. 

Het is nu aan de federale politiedienst FBI en aan speciaal onderzoeker Robert Mueller om die zaak verder uit te spitten. Mogelijk vinden die in het vrijgegeven e-mailverkeer nog meer aanknopingspunten.

Hoe dan ook zal Mueller na zijn onderzoek een rapport moeten voorstellen aan het Congres. Op basis daarvan kan het parlement dan beslissen om een afzettingsprocedure of "impeachment" in te stellen tegen president Trump, maar zo ver zijn we absoluut nog niet.

De Republikeinse politici blijven Trump vooralsnog steunen, al is er duidelijk onrust en ongenoegen over de feiten die alsmaar meer naar buiten komen.