Kamervoorzitter: geen betaald privaat of publiek mandaat meer

De Kamervoorzitter mag geen enkel betaald privaat of publiek mandaat meer hebben. Dat staat expliciet in het bijgewerkte verslag van de werkgroep Politieke Vernieuwing. Die was opgericht in de nasleep van Publifin-affaire en na de heisa rond het mandaat van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) bij Telenet.

Twee weken geleden reageerde de oppositie koeltjes toen de werkgroep Politieke Vernieuwing haar conclusies bekendmaakte. Zo vond Monica De Coninck (SP.A) de aanbevelingen rond het beperken van de mandaten van de Kamervoorzitter "te omzwachteld". 

Werkgroepvoorzitter Brecht Vermeulen (N-VA) heeft de tekst nu verduidelijkt. De werkgroep verwacht van de Kamervoorzitter "dat hij steeds beschikbaar is voor zijn mandaat en dat hij geen bijkomende private of publieke mandaten opneemt". Hij mag wel nog lid van de gemeente- of OCMW-raad zijn.

"Wij zijn tevreden met de tekstaanpassing", reageert Kamerlid Kristof Calvo (Groen). "We zijn blij dat er nu striktere regels komen voor het statuut van de Kamervoorzitter en dat bijverdienen via nevenactiviteiten niet meer mogelijk zal zijn", zegt Kamerlid Vincent Van Peteghem (CD&V).

Normaal gezien keurt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het verslag volgende week goed.