Liederen uit Leuven Chansonnier voor het eerst in eeuwen opgevoerd in New York

In The Morgan Library and Museum in New York zijn gisteren voor het eerst in eeuwen opnieuw de liederen gebracht uit het "Leuven Chansonnier", het recent ontdekte boekje dat dateert uit de 15e eeuw. Van dergelijke "chansonniers" uit deze periode bestaan er wereldwijd slechts 6 exemplaren.

"We krijgen hier een wereldpremière te horen", zei Geert de Proost, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in de VS. "Jullie zullen de eersten zijn om te genieten van liederen die al eeuwen niet meer te horen geweest zijn uit het Leuven Chansonnier."  

Het boekje bevat zo'n 50 liederen. "12 liederen zijn compleet uniek en werden in geen enkele andere bron gevonden", benadrukt Bart Demuyt, directeur van de Alamire Foundation. "Het is alsof we plots 12 nieuwe tekeningen van Jan Van Eyck of Pieter Paul Rubens vinden. We zijn trots dat we hier in New York op de Vlaamse feestdag het ambacht van de Vlaamse polyfonisten mogen voorstellen."

De liederen werden in New York uitgevoerd door het Sollazzo Ensemble (foto hieronder), dat in 2014 werd opgericht in Bazel in Zwitserland. 

Intussen is ook het Leuven Chansonnier Fund opgericht, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. "Ons doel is om 1 miljoen euro in te zamelen om researchprojecten rond het boekje te ondersteunen", zegt Demuyt. 

Leuven Chansonnier

Het Leuven Chansonnier is een erg zeldzaam Frans-Vlaams manuscript uit de 15e eeuw. Het elegante met gekleurde initialen verluchte boekje bestaat uit 96 perkamenten bladen. Met afmetingen van 12 op 8,5 centimeter is dit het kleinste tot nog toe bekende meerstemmig "chansonnier". Het opent met een geestelijk werk in het Latijn en bevat vervolgens 49 uitsluitend wereldlijke liederen in het Frans. Op een vierstemmig stuk na zijn alle composities geschreven voor drie stemmen.

Het handschrift bevat geen namen van componisten. Door 38 stukken ook in andere chansonniers uit die tijd terug te vinden, konden wetenschappers hen identificeren en toeschrijven aan vooraanstaande 15e-eeuwse Frans-Vlaamse meesters zoals Gilles Binchois en Johannes Ockegem. Van de 12 onbekende stukken is ook de componist onbekend.