Politie zet krakers uit een huis in Gent

De Gentse politie heeft enkele krakers uit een huis in de Provenierstersstraat gezet. Het gaat om enkele Roma die al twee weken in het huis verbleven. Ze konden worden uitgezet dankzij een verkorte procedure bij de vrederechter.

De krakers waren de woning twee weken geleden binnengedrongen en hadden de sloten laten vervangen. Toen de politie het huis binnenging, hadden de Roma hun spullen al gepakt. Ze hebben het huis zonder incidenten verlaten.

Volgens de politie lag het huis er relatief netjes bij. Er was iemand van slachtofferhulp aanwezig, maar de krakers wilden geen gesprek.

De krakers werden uitgezet nadat de eigenaar een klacht had ingediend. De uitzetting was mogelijk door de verkorte procedure bij de vrederechter. Een nieuwe wet die kraken moet verbieden, is nog niet goedgekeurd door het parlement.

Tegelijk met dit huis had de groep Roma ook het naburige huis gekraakt. Dat pand hadden ze afgelopen weekend al spontaan verlaten. Ze deden dat na herhaaldelijk aandringen van de eigenaar en omdat ze de media-aandacht en de vijandige houding van de buren beu waren.

Waar de Roma nu naartoe gaan, is niet duidelijk. Om te voorkomen dat ze terug in het eerste pand zouden intrekken, was die eigenaar aanwezig bij de uitzetting. 

Meest gelezen