Weyts: "Brussel houdt zich niet aan afspraken geluidsnormen"

De Brusselse regering bleef geluidsboetes uitschrijven voor luchtvaartmaatschappijen, ook al mocht ze dat wettelijk niet meer doen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Brussel houdt zich niet aan de afspraken."
Christophe Ketels / COMPAGNIE GAGARINE

Brussel wilde vanaf begin dit jaar een nultolerantie invoeren voor vliegtuigen die de geluidsnormen overschrijden, waarop de Vlaamse regering twee belangenconflicten inriep. Daarmee wordt die beslissing automatisch opgeschort. Maar volgens Weyts heeft Brussel sinds het aflopen van het eerste belangenconflict toch opnieuw boetes uitgeschreven voor luchtvaartmaatschappijen.

Het eerste belangenconflict liep af op 22 februari. De Vlaamse regering riep toen onmiddellijk een nieuw in. Vanaf dan zou de Brusselse regering weer geluidsboetes voor luchtvaartmaatschappijen hebben uitgeschreven. "De democratische spelregels zijn nochtans eenvoudig. Wanneer er een belangenconflict wordt ingeroepen, dan wordt de bestreden maatregel gewoon opgeschort. Blijkbaar heeft de Brusselse regering zich daar helemaal niet aan gestoord", zegt Weyts.

Na het aflopen van het tweede belangenconflict op 22 april, besliste de Brusselse regering om de strengere geluidsnormen vanaf dan toe te passen, zonder de boetes ook effectief onmiddellijk te innen. Weyts was toen tevreden met dat signaal, maar nu zou blijken dat Brussel al tijdens het tweede belangenconflict boetes heeft uitgeschreven.

"Dat is volstrekt illegaal. Ik roep de betrokken luchtvaartmaatschappijen op om die boetes dan ook niet te betalen. We moeten als Vlaamse regering bekijken of we daar juridisch in kunnen tussenbeide komen", voegt Weyts er nog aan toe. Volgens de minister zijn die boetes ook al naar de luchtvaartmaatschappijen gestuurd. "Het gaat om minstens 16 boetes voor zogenaamde Norm 4-vliegtuigen, waarvan de geluidsoverlast dan ook nog eens erg meevalt."

Brussel ontkent

Het Brussels Gewest zegt dat het zich wél aan de afspraken houdt. De boetes worden inderdaad geregistreerd en de pv's worden naar de luchtvaartmaatschappijen verstuurd, maar er wordt niks geïnd.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zegt dat ze boetes voor geluidsoverlast sowieso naast zich neerlegt. En dat andere luchtvaartmaatschappijen dat ook doen.