Administratieve aanhouding dan toch verlengd van 24 naar 48 uur

Verdachten zullen in de toekomst dan toch 48 uur kunnen worden aangehouden, in plaats van 24 uur nu. Oppositiepartijen SP.A en CDH hebben samen met meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open VLD een voorstel daarover ingediend.

Die zes partijen hebben samen een tweederdemeerderheid die nodig is om de grondwet aan te passen. Na 48 uur moet een verdachte wel voor een onderzoeksrechter komen, die beslist of hij aangehouden blijft. De nieuwe wet komt er om efficiënter te kunnen strijden tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit.

De regering wilde eerst dat terreurverdachten 72 uur konden worden aangehouden zonder voor een rechter te verschijnen. Maar dat voorstel werd weggestemd.

"Evenwicht bewaard"

CD&V reageert alvast enthousiast op de maatregel. Momenteel ligt de aanhoudingstermijn zonder tussenkomst van een rechter op 24 uur. Wil men deze termijn verlengen, dan is er een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter nodig. "In de praktijk blijkt geregeld dat dit moeilijk toepasbaar is.", zegt Kamerlid Servais Verherstraeten. "We worden geconfronteerd met een steeds toenemende complexiteit van strafzaken, die meer tijd vergen om de verzamelde aanwijzingen te analyseren en al dan niet te bevestigen. De situatie wordt er niet makkelijker op door de opkomst van terrorisme."

Ook federaal minister van Justitie Koen Geens toont zich tevreden met het akkoord: "De verlenging van 24 naar 48 uren houdt het evenwicht tussen het verzamelen van wettelijke bewijzen, het waken over de veiligheid en het waarborgen van de mensenrechten."