Anti-Marc Couckelijst bij gemeenteraadsverkiezingen Durbuy

De vzw "Pays de Durbuy" zal volgend jaar met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. De organisatie die gekant is tegen park Adventure Valley van ondernemer Marc Coucke, trekt onder de naam "Changer? Changeons" naar de kiezers in het Ardense stadje.

"Changer? Changeons" schijft drie pijlers naar voor: milieu, participatie en landelijkheid. De lijst wil de humanisten van cdH uit de meerderheid wippen en met andere partijen een meerderheid vormen.

De lijst is dus gekant tegen cdH, die volgens Bernard Adam van Pays de Durbuy te lang aan de macht is. De nieuwe partij mikt daarbij ook op meer inspraak.

Ander breekijzer is het milieu. Zo herhaalt de partij de eerdere kritiek op het avonturenpark van Marck Coucke, maar wil ze ook een volledig kajakverbod op de Ourthe omdat er een te grote impact is op de biodiversiteit.

De lijst wil met een vrouw aan het hoofd naar de kiezer trekken.