Film over opvang kwetsbare jongeren wil politiek wakker schudden

De langspeelfilm "I am you" over een jongeman die kampt met een psychose, moet een signaal geven aan de politieke wereld om de opvang en de begeleiding van kwetsbare jongeren beter te regelen. Dat zegt het Gentse jongerenproductiehuis vzw La Maison Imaginaire (LMI), dat de film in 2018 in de zalen wil brengen.

Het project is vandaag voorgesteld in het ziekenhuis Jan Palfijn in Gent. De filmopnames zijn momenteel aan de gang en eind september moeten alle scènes ingeblikt zijn, zegt het productiehuis. "LMI zet zich via I AM YOU in om een oplossing te zoeken voor de naar schatting 48.000 jongeren in Vlaanderen, die - wegens het beperkte aanbod, het prijskaartje, het onbegrip van de omgeving - bij psychologische problemen een behandeling missen in gespecialiseerde centra. Wat spijtig is, want bij jeugdige mensen is het net gemakkelijker om een blijvend positief resultaat te boeken."

De film vertelt het verhaal van River, een jongeman die lijdt aan een psychose. "Hierdoor is hij één van de jongeren die door de mazen van het net glipt, en zo een constructieve begeleiding en plaatsing voor kwetsbare jongeren mist. Via dit project wil LMI graag een positieve actie voeren en zo een signaal geven aan de politiek om dit onderwerp aan te kaarten." De makers willen volgend jaar volksvertegenwoordigers aanspreken om mee naar oplossingen te zoeken.