Merkel en Macron willen nieuw Europees gevechtsvliegtuig bouwen

Op een Frans-Duitse ministerraad in Parijs hebben de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel het licht op groen gezet voor een verregaande samenwerking, vooral dan op het vlak van veiligheid en defensie. Een nieuw gevechtsvliegtuig valt daarbij op, alsook een "alliantie voor de Sahel" om de immigratie vanuit Noord-Afrika structureel aan te pakken.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Europa moet opnieuw vooruit en de Frans-Duitse as moet daarbij opnieuw een hoofdrol spelen. Dat was de boodschap die Merkel en Macron hadden na hun samenzitten vanochtend met de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken, Economie en Financiën.

Daar zijn blijkbaar tal van knopen doorgehakt en de Franse president Macron kon die als gastheer eerst uit de doeken doen. Veiligheid en defensie stonden daarbij vooraan met een aantal concrete projecten.

Zo willen Duitsland en Frankrijk samen een nieuw Europees gevechtsvliegtuig ontwikkelen, evenals drones en een opvolger voor de gevechtshelikopter Tiger. Bij dat laatste project zouden ook Italië en Spanje betrokken worden. Ook in de strijd tegen het terrorisme willen Berlijn en Parijs met de andere Europese landen beter informatie delen.

Dat past naadloos bij de recente opmerking van bondskanselier Merkel dat Europa nu maar op zichzelf moet vertrouwen inzake veiligheid. Ze deed die uitlating als reactie op de uitval van VS-president Donald Trump tijdens de recente NAVO-top.

Nieuwe generatie Frans-Duits gevechtsvliegtuig

Nu is Europa verdeeld inzake gevechtsvliegtuigen. Frankrijk gebruikt de door Dassault ontwikkelde Rafale; Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje de Eurofighter Typhoon en de oudere Tornado en andere NAVO-landen zoals België en Nederland de Amerikaanse F-16.

Volgens Macron is de Europese industrie meer dan in staat om een hypermodern gevechtsvliegtuig te bouwen dat zich met alle andere kan meten. Parijs en Berlijn zullen daarbij een voortrekkersrol spelen, mogelijk vanuit de kern van Airbus. Een eerste ontwerp zou al in 2018 klaar kunnen zijn. 

Ontwikkeling van Sahel moet migratiestroom afremmen

Migratie en vluchtelingen stonden ook bovenaan de agenda. Merkel sprak haar steun uit voor de "Alliance pour le Sahel", die Macron eerder al had aangekondigd. Het gaat om een project om de economische en sociale ontwikkeling van dat gebied ten zuiden van de Sahara aan te zwengelen om indirect zo de noodzaak van economische migratie naar Europa in te dammen.

Kanselier Merkel gaf toe dat Duitsland in dat gebied niet erg veel expertise heeft, maar dat wordt rijkelijk goedgemaakt door Frankrijk, dat in de ex-kolonies niet enkel veel invloed heeft, maar bovendien ook een regionaal militair samenwerkingsakkoord in Noord-Afrika heeft uitgebouwd om islamterrorisme te bestrijden.

In het spoor van migratie willen Frankrijk en Duitsland een menselijk beleid voeren tegenover vluchtelingen, maar tegelijk moet er meer toegekeken worden op de Europese grenzen en moet het Europees migratiebureau Frontex versterkt worden.

Een "Europese minister van Financiën"

Ook economisch willen de twee grootste landen in de EU de rest dichter bij elkaar trekken. Merkel zei geen probleem te hebben met het voorstel om een Europese minister van Financiën aan te stellen die moet waken over een begroting voor de eurozone.

Hoe dan ook merkt Merkel een nieuw Europees elan, dat ze vooral toeschrijft aan de nieuwe president in Frankrijk. De kern daarvan lijkt een nieuwe Frans-Duitse samenwerking die als een locomotief de rest van de EU en de eurozone zou meetrekken.

Vreemd genoeg zou een uitstap van het Verenigd Koninkrijk de andere EU-landen dichter bij elkaar brengen, evenals de spanningen met het Amerika van Donald Trump. Over dat laatste betreurden Merkel en Macron de "verschillen, maar de communicatie over de oceaan blijft open".

VS-president Donald Trump is overigens ook aangekomen in Parijs als gast voor de viering van de Franse nationale feestdag. Later op de dag zal hij een gesprek hebben met president Macron.