Nieuw lichtplan zet Brusselse troeven letterlijk in de kijker

De Brusselse ministerraad heeft het nieuwe lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Het lichtplan zal de komende jaren als handleiding gebruikt worden door de verschillende administraties, bij de heraanleg van wegen en de publieke ruimte, waaronder ook parken.

Het plan bevat richtlijnen rond onder meer kleurtemperatuur die vandaag van straat tot straat verschilt en wil zo het geheel aan lichtinfrastructuur harmoniseren. Zo zal in er residentiële buurten een warmer en zachter licht zijn dan op drukke autowegen, waar de belichting meer functioneel zal zijn.

Er wordt ook ingezet op minder energieverbruik door nog meer gebruik te maken van LED-technologie, en door het licht te doven op plaatsen waar verlichting niet steeds nodig is, zoals groene zones of industrieterreinen.