Samusocial over gelekte intimidatiemail: "Vreemd verzoek nooit serieus genomen"

De gelekte e-mail van de voorzitter van Samusocial Michel Degueldre staat vandaag centraal in de onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij de Brusselse daklozenorganisatie. Degueldre had via die mail zijn personeel om informatie gevraagd over het privéleven van twee kritische journalisten én een Brussels parlementslid van Ecolo. Christophe Thielens –de communicatieverantwoordelijke van Samusocial- werd ondervraagd over de mail en houdt vol dat er geen enkel gevolg was gegeven aan "het vreemd verzoek van de voorzitter".

De controverse rond Samusocial bijft aanhouden. Deze keer is een gelekte mail van voorzitter Michel Degueldre aan zijn persverantwoordelijke Christophe Thielens de aanleiding. In die mail vraagt Degueldre om inlichtingen in te winnen over het privéleven van twee kritische journalisten en een Brussels parlementslid van Ecolo.

Communicatieverantwoordelijke Christophe Thielens reageerde naar eigen zeggen verbijsterd op de mail. "Ik heb die mail inderdaad ontvangen, op 25 mei om 21.36 uur, toen ik het Franse Bretagne zat. En ik kan enkel zeggen dat ik stomverbaasd was toen ik het las”, bekent Thielens. “Ik zag het als een wanhoopsdaad van iemand die zich aangevallen voelt. Ik kan begrijpen dat de publieke opinie dat anders ziet, maar ik kan iedereen formeel verzekeren dat er geen enkel gevolg werd gegeven aan het verzoek in de mail van Degueldre. De mail was onhandig, maar we hebben die vraag zelfs nooit serieus overwogen.”

Thielens laat weten dat hij de vragen van pers en politici helemaal niet ziet als “persoonlijke aanvallen op Samusocial”. “We moeten de realiteit onder ogen zien. Er zijn fouten gemaakt als het gaat over de zitpenningen en verloningen. Dit gaat niet voorbij waaien en dat heb ik ons bestuur ook altijd proberen duidelijk te maken.”

Toch moet hij ook toegeven dat er aan het begin van de affaire rond Samusocial – en dan vooral Peraïta en Mayeur – wat spanningen waren tussen de pers en politici enerzijds en Samusocial. “De vele vragen en de pakken kritiek op Samusocial werden gezien als aanvallen, misschien dat Degueldre daarom dat hij het best ook in de aanval kon gaan.”