De Wever: "Ik heb zorgen over import van armoede waarop ik veel minder vat heb"

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) erkent dat zijn stad met een groeiend armoedeprobleem kampt. Hij ziet daarvoor twee oorzaken: de zogenoemde welstandsvlucht uit de stad en de "import van armoede van heinde en ver". Hij zegt te doen wat hij kan om de armoede te bestrijden, maar hij klaagt wel dat hij helemaal geen vat heeft op de instroom van armoede.

Een studie van ING bevestigt grosso modo cijfers van de Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie: er zijn meer mensen met een leefloon, en dus meer armen. Vooral in de steden blijkt de armoede toe te nemen. Ook in Antwerpen, hoewel de Scheldestad niet de kroon spant.

In "Terzake" somt De Wever twee oorzaken op: enerzijds de vlucht van iets meer begoede tweeverdieners uit de stad en anderzijds steeds meer armen die hun toevlucht in de stad zoeken. Aan het eerste probleem heeft Antwerpen al veel gedaan. De Wever haalt enkele voorbeelden aan: meer geld voor scholenbouw en kinderopvang, werken aan een betere mobiliteit, de dalende criminaliteitscijfers. 

"Waar ik mij meer zorgen over maak, is de import van armoede, waarop ik veel minder vat heb." Bart De Wever ziet de influx van vluchtelingen als hoofdoorzaak. "Men heeft gelijk als men zegt dat Europa veel te lang heeft gewacht om de grens met Turkije te sluiten en ook veel te lang wacht om nu ook de grens met Libië te sluiten."

De gevolgen volgens de Antwerpse burgemeester? "Dat sijpelt gewoon door. De mensen die nu binnenwandelen, ga je overmorgen op onze straten zien." Meteen volgt een sneer in de richting van CD&V: "Die zullen niet in Leopoldsburg (waar CD&V-voorzitter Wouter Beke burgemeester is, nvdr.) terechtkomen. Die gaan hoogstwaarschijnlijk in Antwerpen terechtkomen. En dan gaan diezelfde partijen die ze hebben binnengelaten tegen mij gaan roepen dat ik die armoede moet oplossen. Dat gaat niet." De Wever smaakt de CD&V-kritiek op zijn armoedebeleid niet.

"Ik kan geen mirakels doen"

Uit de cijfers van de Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie blijkt dat het aantal vluchtelingen met een leefloon 16 procent van het totale aantal leefloners bedraagt. Vluchtelingen met een leefloon blijken wel geconcentreerd in steden te leven.

Spreiding van vluchtelingen noemt De Wever "een heel gewenste zaak". "Angela Merkel zegt nu ook dat die beter op het platteland gaan wonen en daar wellicht ook beter geïntegreerd kunnen raken, want in grote steden gaan ze vaak in eigen gemeenschappen wonen, wat de sociale mobiliteit ook niet echt aanmoedigt."

De Antwerpse burgemeester maakt zich geen illusies. "Je kan ze daartoe niet dwingen. Wie een legaal verblijfsstatuut heeft, heeft ook de vrijheid van vestiging. Als die naar Antwerpen willen komen, kan ik ze ook niet tegenhouden. Ik heb daar wettelijk de middelen niet voor. En dan krijg je natuurlijk wat je krijgt."