Huurwaarborg wordt opgetrokken van 2 naar 3 maanden

De Vlaamse regering heeft het huurdecreet goedgekeurd. Een van de belangrijkste maatregelen daarbij is het optrekken van de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden. Op haar persconferentie kondigde de regering ook een jeugddelinquentierecht aan. Hieronder een overzicht van de meest opvallende maatregelen.

"De huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden", zegt Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Het is ook wel heel belangrijk voor alle partijen hier aanwezig in de Vlaamse regering, dat de huurwaarborgregeling tegelijkertijd in werking zal treden, vanaf het moment dat de huurwaarborg stijgt van twee naar drie maanden."

Over de huurwaarborg was nogal wat discussie. Sommige groepen die het financieel niet zo goed hebben, zouden bijvoorbeeld last kunnen hebben om die maand extra te betalen. Daarvoor komt nu een regeling: bij de overheid zal je anoniem en gratis een lening voor die waarborg kunnen krijgen.  Pas als die regeling helemaal op poten staat, gaat die huurwaarborg van twee naar drie maanden.

Als het huis helemaal niet deugt, zal de huurovereenkomst nietig kunnen worden verklaard en het huurgeld worden terugbetaald. Voor de rest blijft bijvoorbeeld de klassieke huurovereenkomst van negen jaar bestaan. De huurwaarborg kan in de toekomst niet meer cash worden betaald, maar wordt geblokkeerd op een rekening.

Jongeren kiezen zelf hoe ze hun misstap goed maken

Vlaanderen start in 2019 ook met een eigen jeugddelinquentierecht. Rode draad hier is dat jongeren meer worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en dat ze meer kansen krijgen om hun schade te herstellen.

Jongeren kunnen samen met hun ouders een positief project voorstellen. "Dat kan gaan over vrijwilligerswerk, over het herstel van de schade, over een cursus volgen", legt Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) uit. "Wij zijn ervan overtuigd dat dit een heel goede manier is om te doen wat moet gebeuren in het jeugddelinquentierecht." 

Daarnaast krijgt het jeugdparket meer mogelijkheden om delinquente minderjarigen opnieuw op het rechte pad te brengen: door bijvoorbeeld voorwaarden op te leggen of in te stemmen met een positief project. De jeugdrechter krijgt meer opties, met als ultieme sanctie plaatsing in een gesloten instelling. Dat kan tot maximaal zeven jaar voor jongeren ouder dan 16 die zeer zware misdrijven plegen.

In de gemeenschapsinstellingen zullen jonge delictplegers gescheiden worden opgevangen van jongeren in een problematische opvoedingssituatie.

Andere maatregelen in vogelvlucht

  • Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wordt een nieuwe voorwaarde om als school te worden erkend.
  • Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen de hogescholen en de universiteiten als enige instaan voor de lerarenopleidingen.
  • Het graduaat wordt heringevoerd, maar dan wel voor opleidingen hoger beroepsonderwijs.
  • Om een zaak op te starten heeft van 2019 niet langer een attest bedrijfsbeheer nodig.
  • De fiscale aftrek voor het onderhoud en de restauratie van onroerend erfgoed wordt opgetrokken.
  • Natuurgebieden kunnen voortaan goedkoop worden geschonken of overgeërfd.
  • Een beslissing over Ketnet Jr. komt er pas in september.