Kamer pakt schijnerkenning van kinderen voor verblijfspapieren aan

De Kamer heeft een reeks maatregelen goedgekeurd die gericht zijn tegen de schijnerkenning van kinderen, louter om aan verblijfspapieren te geraken. Daardoor kan een schijnerkenning nietig worden verklaard, ook wanneer ze pas na verloop van tijd wordt ontdekt. Naast de meerderheid keurden ook de SP.A en Vlaams Belang de tekst goed. PVDA stemde tegen en de rest van de oppositie onthield zich.

Het fenomeen van schijnrelaties met het oog op het verkrijgen van papieren vertoonde de afgelopen jaren een verschuiving. Eerst ging het om schijnhuwelijken, nadien volgden de schijnsamenwoonsten. Zodra die werden aangepakt, verschoof het fenomeen zich naar de schijnerkenningen.

Dat houdt in dat sommige mensen zonder papieren het vaderschap erkennen van een kind met de Belgische nationaliteit, zonder dat er echt een biologische band met het kind of een duurzame band met de moeder is. Op die manier kan de persoon zonder papieren moeilijker naar zijn land van oorsprong teruggestuurd worden, door het recht op gezinshereniging, want het kind heeft het recht om zijn of haar vader in het land te hebben.

De preventieve maatregelen hebben de bedoeling mensen bewust te maken dat schijnerkenningen met het oog op verblijfsrecht niet door de beugel kunnen. Zo zou de ambtenaar van burgerlijke stand in geval van twijfel een erkenning kunnen uitstellen of weigeren. Bovendien zullen mensen niet langer in eender welke gemeente of bij eender welke notaris een kind kunnen erkennen. Dat moet vermijden dat men bij verschillende gemeenten of notarissen probeert om een kind erkend te krijgen.

Naast de preventieve maatregelen zijn er de repressieve ingrepen. Zo wordt misbruik bestraft en kunnen schijnerkenningen nietig verklaard worden, ook wanneer de schijn pas na verloop van tijd ontdekt wordt. Ook wordt een schijnerkenning en de poging tot strafbaar gesteld.