Pas in september een beslissing over Ketnet Jr.

De Vlaamse ministerraad beslist pas in september of de VRT al dan niet een nieuw kanaal krijgt, specifiek voor peuters en kleuters. Er komt eerst nog extra overleg met de andere zenders.
© VRT - Phile Deprez

Eind vorig jaar liet de VRT weten aan een Ketnet Jr. te werken. Ketnet richt zich momenteel op kinderen tot twaalf jaar, met per dag een drietal uitzendmomenten voor de allerjongsten. Daardoor loopt het aanbod voor kleuters en peuters vaak over in dat voor oudere kinderen, wat tot verwarring leidt. Ook onder meer concurrent Nickelodeon heeft daarom een apart kanaal voor jonge kinderen.

Concurrenten VTM en SBS zijn niet gewonnen voor het idee en vrezen de concurrentie van de openbare omroep. De Vlaamse Regulator voor de Media ziet voor- en nadelen en geeft geen eenduidig advies.

De VRT zegt dat de tegenargumenten op emotionele gronden gestoeld zijn en nergens bewezen worden. De omroep weerlegt de waarschuwing van de concurrentie dat er geen extra geld naar Vlaamse content zou gaan: "We hebben aangetoond dat we middelen van de internationale aankoop naar Vlaamse producties zullen verschuiven als Ketnet Jr. er komt. Het gaat over meer dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Dat jaarlijkse miljoen is dus een bijkomende investering in de productiesector."

OP12

Een eigen kanaal voor Ketnet Jr. zal wezenlijk bijdragen tot het behoud en versterken van de Vlaamse cultuur en identiteit, zegt gedelegeerd bestuurder van de VRT Paul Lembrechts. "Daar zijn zowat alle stakeholders, politici en de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) het over eens."

De SP.A moedigt de Vlaamse regering aan voor Ketnet Jr. te kiezen. In de vorige legislatuur waren de socialisten nod de initiatiefnemers voor de ontdubbeling van Ketnet en Canvas met de oprichting van OP12, het kanaal dat de huidige regering heeft afgeschaft.

"We vragen de Vlaamse regering om de pedagogische ontwikkeling van de allerkleinste Vlamingen te laten primeren op de commerciële belangen van enkele grote private spelers", zegt parlementslid Katia Segers.