Unieke beelden: luipaardwelpje zoogt bij leeuwin

Een Nederlandse fotograaf heeft in Tanzania unieke foto's kunnen maken van een leeuwin die een luipaardwelpje zoogt. Het is de eerste keer dat een dergelijk tafereel op beeld is vastgelegd. Volgens experts is het dan ook hoogst uitzonderlijk gedrag.

De foto's zijn dinsdagavond gemaakt door Joop van der Linde, een Nederlander die verbleef in de Ndutu Safari Lodge in het Ngorongoro-wildpark in Tanzania. De leeuwin in kwestie is de 5 jaar oude Nosikitok. Ze loopt rond in het park met een gps-zendertje van de plaatselijke natuurbeschermingsorganisatie Kope Lion. Zij volgen de leeuwen in de omgeving op.

Nosikitok heeft recent drie eigen welpjes geworpen. Die waren in het nest op ongeveer een kilometer afstand toen ze het luipaardenwelpje tegenkwam. Haar moederinstinct haalde vervolgens de bovenhand. "Ze behandelde het welpje alsof het van haarzelf was. Ze wordt momenteel overspoeld door moederlijke hormonen en de sterke drang van leeuwinnen om te beschermen. Het zijn fantastische moeders", zegt Luke Hunter van Panthera aan de BBC. Panthera is een overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met de bescherming van de Afrikaanse grote katten.

Volgens Hunter gaat het om een uniek tafereel. "We hebben weet van gevallen waarbij leeuwinnen welpjes van andere moeders adopteren, maar dit is zonder precedent. Ik heb geen weet van andere gevallen waarbij een leeuwin of een andere grote kat een welp van een andere soort zoogt of adopteert."

Of het luipaardwelpje na de ontmoeting met de leeuwin zijn moeder heeft teruggevonden, is niet bekend. Dat is in elk geval het wenselijke scenario. Een "adoptie" door de leeuwin lijkt niet realistisch. De leeuwengroep waar Nosikitok deel van uitmaakt, zal de welp niet aanvaarden.